Ay Takvimi Nedir? Ay Takviminin Özellikleri, Kuralları, Kökeni Hakkında Bilgi

0

Ay takvimi nedir? Ay takvimi özellikleri nelerdir? Ay takvimi kökeni ve kuralları nelerdir, nasıl ortaya çıktı, takvimin ortaya çıkışı hakkında bilgi.

Ay Takvimi

Kaynak: pixabay.com

Ay Takvimi

Ay takvimi, kavuşum aylarından oluşmuş bir yılı temel alan tarihleme sistemi. Kavuşum ayı, Ay’ın evrelerinin tam bir çevrimi tamamlayabilmesi, başka bir deyişle, örneğin yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süredir ve bir güneş yılında (mevsimlere bağlı yıl) yaklaşık 12,37 kavuşum ayı vardır. Bu nedenle, Ay takviminin, mevsimlere göre düzenlenmiş güneş yılıyla uyuşmasını sağlamak için, bu takvime belirli aralıklarla gün eklemek gerekir.

Tamamıyla Ay evrelerinin yinelenmesine dayanan ilk takvimi geliştirenlerin Sümerler olduğu sanılmaktadır. Sümer-Babil ayı, yeni ayın gökyüzünde ince bir ayça biçiminde belirmeye başladığı ilk gün başlıyordu. Sümer takvimini güneş yılma uydurmak için bu takvime bir artık ay eklenirdi; ama bu eklemeler, kralın müneccimleri ay takviminin mevsimlerden çok ayrı düştüğünü fark ettikleri zamanlarda, gelişigüzel biçimde yapılırdı. M.Ö. 380’den başlayarak bu eklemeler belirli kurallara bağlandı ve 19 yıllık bir dönem içinde belirli aralıklarla 7 artık ay eklenmesi kararlaştırıldı. Yunan astronomları da ay ve güneş yılları arasında uyumu sağlamak amacıyla kurallar koydular. Roma cumhuriyet takviminin Yunanlıların ay takviminden alınmış olduğu sanılmaktadır.

Bazı dinsel topluluklarda bugün hâlâ ay takvimi kullanılmaktadır. İO 7 Ekim 3761’de başladığı varsayılan Musevi takvimi bunlardan biridir. Musevilerin dini yılı sonbaharda başlar ve almaşık olarak 30 ve 29 gün çeken 12 aydan oluşur. Bu takvimde her 19 yıllık dönem içinde, 30 günlük bir ay eklenmiş 7 artık yıl vardır. Müslüman ülkelerde kullanılan Hicri takvim de gene bir ay takvimidir. Hicret’i, yani Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç için yola çıktığı M.S. 15 Temmuz 622 tarihini başlangıç alan bu takvimde, takvim yılı ile mevsimlik yıl arasındaki uyumu sağlamak için herhangi bir düzenleme yapılmaz.

takvim

Kaynak: pixabay.com

Takvimin Ortaya Çıkışı

Takvim kısaca tanımlamak gerekirse eğer zamanı gösteren bir çizelgedir. Bu çizelge içerisinde günler, haftalar, aylar ve hatta yüzyıllar dahi yer alabilir. Bu tamamen hazırlanmış olan takvimin hangi sebeple ile hazırlandığına göre değişmektedir.

Antik çağ dönemlerinde ilk takvimin kullanılışı Babillilere kadar dayanmaktadır. İlk takvim kullanan uygarlık olarak Babilliler kabul edilmektedir. Ay hareketlerinin temel alındığı bu takvimde temel kıstas iki dolunay arası alınmış ve 29,5 günlük dönemlere göre takvim hazırlanmıştır.

Günümüzdekine benzer güneş takvimini ilk kullanan uygarlık ise Eski Mısırlılar olmuştur. Eski Mısırlıların geliştirmiş oldukları bu takvimin temeli ise Sirius yıldızı idi. Nil suları taşmaya başladıktan hemen sonra parlayan Sirius yıldızı temel olarak alınmış ve bu olaya dayanarak takvim hazırlanmıştır.

Modern takvimin ilk temelleri ise çok eski bir dönemde VIII. yüzyılda ortaya atılmıştır. Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından kullanılmaya başlayan bu takvimdeki değişiklikler İmparator Augustus’a kadar devam etmiş ve günümüzdeki şeklini ve aylar da isimlerini almışlardır.


Leave A Reply