Ay Tanrısı Sin Hakkında Bilgi

0

Ay tanrısı Sin’in özellikleri, mitolojideki yeri, hikayesi, Sin ile ilgili bilgi.

sin Sin; Akkat, Babil ve Asurluların ay tanrısı Sümerce Nanna’dır. Baş Tanrı Enlil‘in oğludur. Akkat dininde ilk sıradaki üç tanrının ikincisidir. Kendinden sonra oğlu Güneş Tanrısı Şamaş ile Aşk ve Savaş Tanrıçası İştar gelir. Sümer dininde bu sırada Nanna, Utu ve İnanna biçimindedir. Eski Mezopotamya inanışına göre, yeri ve göğü aydınlatır.

Advertisement

Sin’in kökeninin Akkatlı Sargon’a kadar indiği sanılır. Daha sonra Sümerlere, Babillere ve Asurlara geçtikten sonra, Asur koloni döneminde de Anadolu’ya geçti ve Hitit dininde de yer aldı. Sin’in Mezopotamya’da kutsandığı başlıca kent Ur idi. Daha sonra bugünkü Anadolu’nun Harran Bölgesi Sin’in kült alanlarından biri oldu. Mezopotamya’nın büyük kentlerinden birçoğunda adına adanmış tapınaklar ortaya çıkarılmıştır.


Leave A Reply