Ayak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Ayak Hakkında Atasözü

4
Advertisement

İçinde ayak kelimesi geçen atasözleri, bu atasözlerinin açıklamaları. Ayak ile ilgili, ayak hakkında atasözlerinin anlamları

Ayak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ayak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker
  bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.
 • ***aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
 • ***atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
  küçükler büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.
 • ***ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
  1) çobanların akşam erken yatması, sabahleyin erken kalkması gerekir; 2) genel düzene yardımcı olan araçlar varsa yönetici rahat eder yoksa çok uyanık olması gerekir.
 • ***ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • ***ayağı yürüten baştır
  halkın düzen içinde çalışmasını baştakiler sağlar.
 • ***ayağında donu yok, fesleğen ister (takar) başına
  yoksulluğuna bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister.
 • ***ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  hastalıktan korunmak istiyorsak ayağımızı sıcak, başımızı serin tutmalı, olur olmaz şeyleri sıkıntı konusu yapmamalı, geniş yürekli olmalıyız.
 • ***ayağını yorganına göre uzat
  giderini mutlaka gelirine uydurmalısın.
 • ***ayağının bastığı yerde ot bitmez
  uğradığı yere bereketsizlik, uğursuzluk getirir.
 • ***ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • ***ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.
Devamı
 • ***ayyar tilki art ayağından tutulur
  işini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.
 • ***baş nereye giderse ayak da oraya gider
  küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.
 • ***baykuşun kısmeti ayağına gelir
  Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz, kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.
 • ***boş çuval ayakta (dik) durmaz
  1) karnı doymayan kimse çalışamaz; 2) bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi, kendisine verilen görevlerde tutunamaz.
 • ***çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
  gezip dolaştığı yerlerde kötü şeyler de bulunan kimse, kötü alışkanlıklar ve zararlı bilgiler elde ederek yerine döner.
 • ***devlet adama ayağıyla gelmez
  zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.
 • ***doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek
  doğru sözlü olan kişi sevilmeyen, istenmeyen kişi olacağı için bulunduğu yerden ayrılmaya hazır olmalıdır.
 • ***dost başa, düşman ayağa bakar
  iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.
 • ***elinle ver, ayağınla ara
  ödünç aldığı şeyi geri vermeyi geciktiren veya vermeyenler için söylenen bir söz.
 • ***gezen ayağa taş değer (dolar)
  gereksiz yere gezen kişi, kendisine zararı dokunacak şeylerle karşılaşır.
 • ***gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
  her zaman çıkar peşinde koşan kişi, tehlikelerden uzak kalamaz.
 • ***insan ayaktan, at tırnaktan kapar
  birçok hastalık insana ayağını üşütmesi, ata da tırnağı yoluyla gelir.
 • ***it itin ayağına (kuyruğuna) basmaz
  başkasına kötülük etmek konusunda aynı şeyi düşünenler birbirlerini incitmezler.
 • ***iyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir
  Tanrı kötü bir durumun iyiliğe dönmesini dilemişse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.
 • ***merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır
  en yüksek mevkiye yavaş yavaş yükselerek çıkılır.
 • ***seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne
  kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.
 • ***terziye “dinlen” demişler, ayağa kalkmış
  rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.
 • ***zeyrek kuş iki ayağından tutulur
  işini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.
Akılsız Başın Derdini Ayaklar Çeker:

ANAFİKİR : İyi düşünmeden verdiğimiz kararların sonucunda, yorulan yine biz oluruz.

Karşılaştığımız bir sorun karşısında bazen, değişik nedenlerle yeterince düşünmeden karar veririz veya karar vermek zorunda bırakılırız. Böyle durumlar, aceleye gelen durumlardır ki sonuçları genelde hiç de beklediğimiz gibi olmaz. Düşünmeden verdiğimiz kararlar sonunda, olumlu sonuç beklemeye hakkımız olmaz. Yanlış kararlarla yapılan bir işi düzeltmek, bizi zarara uğratacağı gibi yorar da. Bu gibi sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsak, alacağımız her türlü kararı düşünmeli, aceleye getirmemeliyiz.

Baş Nereye Giderse Ayak Da Oraya Gider:

ANAFİKİR: Yöneticiler hangi yoldan giderse, yönetilenler de o yoldan gider.

Yöneticilerin değeriyle ilgili bir atasözü de budur. Onlar toplumda örnek olması gerekenlerdir. Tutum ve davranışları, bireylerin davranış biçimlerine etki eder. Doğruyu, iyiyi ve güzeli kişiler onlarda arar. Onların izleyecekleri yollar, kişiler için temel doğru olarak kabul edilir. Bu nedenle, herkese örnek olması beklenen yöneticileri seçerken çok dikkatli olmalı, onları her yönden tanımalı, sonra onlara bizi yönetme görevini vermeliyiz.

Advertisement

4 yorum

Leave A Reply