Ayazma Camisi Hakkında Bilgi

0

Ayazma Camisi nerededir? İstanbul Üsküdar’da bulunan Ayazma Camisi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Üsküdar Ayazma Camii

Ayazma Camisi, İstanbul’un Üsküdar semtinde, III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adına, Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya 1760’ta yaptırılan Osmanlı baroğu üslubundaki cami. Ayazma Camisi bir külliye içinde, hamam, sıbyan mektebi, çarşı ve çeşme ile birlikte yapılmıştır. Ama günümüze camiden başka yalnızca avlunun sol yanında bulunan çeşme ulaşmıştır. Kare planlı tek bir mekândan oluşan cami, yüksek bir kasnağa oturan bir kubbe ile örtülüdür.

Bu kasnak da pandantiflerle dört büyük askı kemerine oturur. Üç kubbeyle örtülü son cemaat yerinde, bu dönem camilerinde sık sık görülen iki sala köşkü vardır. Caminin sağ yanında minare, sol yanında ise birçok basamakla çıkılan hünkâr dairesi yer alır. İç mekânda duvarlar, iki sıra olarak dizilen pencerelerin ikinci sırasının alt hizasına kadar çeşitli renkte mermerlerle kaplanmıştır. Mihrap ve minber de renkli mermerden oyma olarak yapılmıştır.


Leave A Reply