Ayet Nedir? Ayet Sözlük Anlamı ve Açıklaması

0

Ayet nedir? Ayet ne demek? Ayet sözlük açıklaması ve ayetlerin özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kur'an-ı Kerim

Ayet, Kuran surelerinin, bir ya da birden çok cümleden, bazıları ise birkaç sözcükten oluşan bölümlerinin her biri. Sözlük anlamı, ortada olmayan, görülmeyen bir şeyin kavranmasını, tanınmasını sağlayan apaçık belirti, izdir. Bu anlamda, Tanrı’nın varlığını gösterdiği için bütün evren bir âyetler toplamı olarak görülür. Bu nedenle Kuran, denizde yüzen gemileri, havada uçan kuşları, baharla yapraklanıp çiçeklenen ağaçları, yağmurla canlanan toprağı, Ay, Güneş ve yıldızları âyet olarak anar. Kuran ayrıca peygamberlerin gösterdikleri mucizeleri de âyet olarak adlandırır. Kuran Hz. Muham-med’in en büyük mucizesi olarak görüldüğünden, Kuran’ı oluşturan birimlere de âyet denmiştir.

Kuran âyetlerinin büyük çoğunluğu bir ya da birkaç cümleden oluşur. Bununla birlikte, bir sayfaya ulaşan âyetlerin yanı sıra basit ya da bileşik sıfat biçiminde birkaç sözcükten oluşan âyetler de vardır. Âyetlerin başlangıç ve bitişine ilişkin anlaşmazlıklardan dolayı Kuran’ın kaç âyetten oluştuğu konusunda bir görüş birliğine varılamamıştır. Din bilginleri bu konuda 6.214’ten 6.666’ya kadar çeşitli sayılar öne sürmüştür.

Kuran âyetleri indikleri yer bakımından ikiye ayrılır. Mekke’de inen Mekki âyetler, daha çok inanç ilkeleri üzerinde durur. Medine’de inen Medeni âyetler ise toplumsal, ekonomik ve hukuksal ilkeleri içerir.

Bir başka açıdan âyetler haber, emir ve tezkir âyetleri olarak üçe ayrılır. Haber âyetleri akıl ve deney sınırları dışında kalan inanç hükümlerini, evrenin başlangıç ve sonuna ilişkin bilgileri içerir. Emir âyetleri ibadet ve toplumsal yaşamla ilgili hükümlere ilişkindir. Tezkir âyetleri ise vaat (muştu), vaid (korkutma), öğüt, kıssa ve doğa yasalarından söz eden âyetlerden oluşur.

Âyetler anlamları yönünden hükümlerinin açık ve anlaşılır ya da örtük ve anlaşılmaz olması bakımından da ikiye aynlır. Anlamları açık ve anlaşılır âyetlere muhkemat örtük anlamlı, anlaşılmaz ya da olduğu gibi anlaşılması birtakım sakıncalar taşıyan âyetlere de müteşabihat denir.


Leave A Reply