Ayet Nedir?

0

Ayet ne demektir? Ayetlerin sınıflandırılması, indirilmesi, Muhkemat ve Müteşabihat nedir, hakkında bilgi.

Ayet; Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümlelerden her biridir. Sözcük Arapçada açık belirti, nişane (iz), emare buyuran (zorlayıcı), ibret (yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu ya da bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders) anlamlarını birlikte içerir. Kur’an-ı Kerim’de bu anlamların tümünü birden kapsayan bir anlamda kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri değişik neden ve olaylar üzerine değişik zamanlarda inmiş ve 23 yılda tamamlanmıştır. Bazı ayetler Mekke’de, bazıları Medine’de bazıları da sefer sırasında indiğinden, sureler gibi ayetler de Mekki, Medeni ve Seferi diye sınıflandırılır. Ancak Hicret’ten (İS 622) önce inenler Mekke, Hicret’ten sonra inenler Mekke’de inmiş olsalar bile Medeni sayılırlar. Bir görüşe göre de, Mekkeliler’e seslenen ayetler nerede inerlerse insin Mekki ve Medineliler’e seslenenler de Medenidir. Birkaç cümlelik ayetler olduğu gibi tek sözcüklü ayetler de vardır. Bazı cümleler de birkaç ayettir. Ayetler bunun dışında Muhkemat ve Müteşabihat diye iki sınıfa ayrılır.Tefsir edilemeyen (yorumlanamayan), yalnızca tek anlama gelen, kesin hüküm içeren ayetlere Muhkemat, tefir edilebilen, hakkında içtihat (Kuran-ı Kerim ve Hadislerle çözümlenemeyen sorunlarda İslâm bilginlerinin görüşü) söylenebilenlere Müteşabihat denir. Kur-an’m tümü 6.666 ayetten oluşur.

Advertisement

Leave A Reply