Ayların günleri niçin 28, 30, 31 gibi farklı?

1
Advertisement

Bugün kullanmış olduğumuz modern takvimde ayların neden 28, 29, 30 ve ya 31 gün çektiği ile ilgili bilgi.

M.Ö. 758 ylında eski Romalılar 10 aylık bir takvim uygulamaya başladılar. Bu Roma takviminin başlangıcı olarak hem gecenin hem de gündüzün eşitlenmiş olduğu Mart ayından başlamasına karar verdiler. İlk yapılan Roma takvimi bu şekilde idi.

Ayların isimleri ise sırasıyla

Martius (Mart),

Aprilis (Nisan),

Maius (Mayıs),

Advertisement

Junius (Haziran),

Quintilis (Temmuz),

Sextilis (Ağustos),

September (Eylül),

October (Ekim),

November (Kasım)

Advertisement

December (Aralık)

olarak belirlenmiştir. Bu listeye göre son altı ayın isimleri 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. anlamına gelen Rmaca kelimelerden seçilmişti.

Ancak ortada bir problem bulunuyordu. 10 aylık takvim de her ay 30 gün çekiyordu ve 60 günlük bir fark boşluk oluşuyordu. Bu durum sorun yaratmaya başlayınca Janarius (Ocak) ve Februarius (Şubat) ayları oluşturuldu ve takvimin son iki ayı olarak kabul edildi. Yani eski Roma takvimine göre yıl Mart ayı ile başlıyor ve Şubat ayı ile birlikte sona eriyordu.

M.Ö.46 yılında büyük Roma imparatoru Julius Caesar (Sezar) politik nedenlerden dolayı takvim ile uğraşmaya ve değişiklik yapma yoluna gitti. 11 adet ayı (Şubat hariç) 30 ve 31 günlük periyotlar olarak belirledi. Yılın son ayı olan Şubat’a ise geriye kalan 29 günü verdi. Her dört yılda bir de Şubat ayına bir gün eklenmesine ve 30 gün çekmesine karar verip bu şkilde durumu tescilledi.

Sezar daha sonra bir değişikliğe daha gitti. Yılın ilk ayını Mart ayndan Ocak ayına aldı. Bu durumda dahi 4 yılda bir eklenecek olan günün Şubat ayına eklenmesine devam edildi bu konuda bir değişiklik yapmadılar. Sezar öldükten sonra ise onu çok seven Roma halkı bir aya onun ismini vermek istediler ve Roma dilinde beşinci anlamına gelen Quintilis yani Temmuz ayının adını Sezar‘ın ön adına ithafen July olarak değiştirdiler.

Ancak ROma’lıların takviminde ki değişiklik bunun sınırlı kalmadı. Sezar’da sonra tahta çıkan imparator Augustus kendi namı şerefi için altncı anlamına gelen Sextiles yani Ağustos ayının adını kendi adı il değiştirdi ve Augustus olarak ilan etti. Ancak bu imparatorun bitmek bilmeyen takıntısı devam etti. July yani Sezar’ın ayı 31 kendi adını taşıyan ay 30 çekiyordu. Buna da müdahale etti ve kendi adını taşıyan ayı 31 gün olarak belirledi. İhtiyacı olan 1 günü ise Şubattan aldı ve Şubat ayı 28 gü çekmeye başladı.


1 Yorum

Leave A Reply