Aylık Ücret Ne Demek?

0

Aylık ücret nedir? Aylık ücret ne anlama gelir? Aylık ücret ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

ParaAylık, kişiye yaptığı iş karşılığında her ay ödenen para. Kuramsal açıdan aylığın ücret olduğu belirtilmekle birlikte, her iki gelir türü arasında önemli farklar vardır. Aylık, her şeyden önce, ödenme zamanındaki farklılık nedeniyle ücretten ayrılır. Çünkü, aylık, ayda bir kez ödenir. Ücretin ise, en geç ayda bir ödenmesi gerekmekle birlikte, sözleşmeyle (hizmet sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle) daha kısa sürede ödenmesi kararlaştırılabilir.

Aylık, ödenme biçimiyle de ücretten ayrılır. Aylık, çalışılmadan önce (peşin) ödenirken, ücret kural olarak, çalışıldıktan sonra ödenir. Bundan başka aylık ile ücret, ödendikleri kişiler bakımından da birbirlerinden ayrılır. İşçiye yapılan ödeme ücret olarak adlandırılırken, memurların çalışmaları karşılığında elde ettikleri gelire daha çok aylık (maaş) denir. Ayrıca aylık, ancak bir kadroya dayanarak ödenebilirken, ücretin hizmet ilişkisi uyarınca ödenmesi söz konusudur. Öbür yandan aylık, kavram olarak yan ödemeleri kapsamazken, ücret ancak dar anlamda söz konusu olduğunda (çıplak ücret) yan ödemeleri içermez. Bunun dışında sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortalarında hak sahibi kişilere yapılan parasal yardımlara da, aylık adı verildiği görülür.

Devlet Memurları Kanunu’na göre “aylık, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen devlet memurlarına, hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen para”dır (m. 147). Buradan da anlaşılabileceği gibi, kadrosuz ve hizmetsiz aylık olmaz. Memurun aylığa hak kazanabilmesi için işe başlaması gerekir. Bir göreve açıktan aday ya da asli memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden hesaplanmak üzere, aylığa hak kazanırlar (m. 165). Bir göreve vekil olarak atanan memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin karşılığı olan aylığının üçte biri ek olarak ödenir (m. 175).

Devlet Memurları Kanunu’nun aylıkla ilgili kuralları yalnızca dar anlamda devlet memurlarına değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların tümüne uygulanır.


Leave A Reply