Aynanın Tarihçesi

1
Advertisement

Ayna nasıl bulunmuştur? İlk insanlar ayna olarak ne kullanıyorlardı? Aynanın tarihi, tarihçesi hakkında bilgi.

kırık ayna

Kaynak: pixabay.com

Aynanın Tarihçesi

Ayna; ilk insanlar kendilerini görebilmek için göllerin ve durgun su birikintilerinin yüzeylerine bakarlardı. Böylece, parlak ve pürüzsüz cisimlerin ışığı yansıttığını öğrendiler. Daha sonraları Mısırlılar, İbraniler, Eski Yunanlılar ve Romalılar maden levhalarının yüzlerini cilalayarak madeni aynalar yaptılar. İlkçağda Etrüskler’in, İsketler’in tuçtan aynaları, Romalıların da gümüş aynaları vardı. Eski Yunan matematikçisi Arthimides MÖ 212 yılında Sirakusa’nın işgali sırasında birtakım içbükey aynalar kullanarak limandaki Roma donanmasını yakmayı başarmıştı. Böylece, iç bükey aynaların ışığı bir nktaya topladığı da öğrenilmiş oldu.

14. yüzyılın başında Venedik’te ilk defa cam aynalar yapıldı. Bu cam aynaların arkaları madeni bir örtüyle kaplanmıştı. Eski zamanlarda aynaların arkasına sürülen bu sır maddesi bir civa kalay amalgamıydı. Bugün yapılan aynalarda ise kimyasal olarak çökertilmiş ince gümüş tabakası sırı kullanılır. Bu gümüş tabakası vernikten bir örtü ile korunur.


1 Yorum

Leave A Reply