Aynaroz Nedir?

0
Advertisement

Aynaroz nerededir? Kadınların girmesi yasak olan manastırı ile dünyaca ünlü olan Yunanistan’da yer alan Aynaroz hakkında bilgiler.

Aynaroz Manastırı

Yunanistan’da Selânik’in güney-doğusunda, Kalkidikya (Halkidikya) Yarımadası’nın güneydoğuya doğru uzanan üç dilinden en doğudakidir. Buradaki dağa da aynı ad verilir. Uzunluğu 50, genişliği ortalama 10 km. yüzölçümü 314 km. kare olan bu bölgenin bütün nüfusu erkektir.

Aynaroz’da muhtar bir Rum Ortodoks Cumhuriyeti vardır. Bu bölgede, münzevi ve çile çekmeye gelen papazların yeri olarak 968 yılında Athanasios tarafından büyük Lavra Manastırı kurulmuştu. Aynaroz XI. yüzyılda genişlemeye başlamıştır. Bizans, Osmanlı ve Yunanistan yönetiminde egemenliğini büyük ölçüde korumuştur. Yunan papazlarından başka Rus, Bulgar ve Romen papazları da bulunur. Aynaroz’un merkezi olan Karyes çevresinde 20 kadar büyük manastır vardır. Bunlar eski çağların korsanlarına karşı tahkimlenmiş yapılardır. Ayrıca, daha küçük olarak birçok çile yerleri de vardır. Papazlar, ufak çapta tarımla, birtakım sanatlarla uğraşırlar, bu arada, dinî konular üzerinde kabartmalar yaparlar, pazar ve panayırlarda bunları satarlar. Buraya her yıl binlerce ziyaretçi gelir, aylarca manastırlarda kalırlar. Aynaroz’a kadın girmesi yasaktır.

Tarihte Aynaroz

I. Murat devrinde 1374’te Türkler tarafından zaptedilen Aynaroz, özelliğinden ötürü Bostancıbaşılara bağlandı. Bostancı hasekilerinden biri, Aynaroz Subayı adı ile buraya memur edilmek suretiyle yarımadanın devlet adına yönetimi sağlandı. XIX. yüzyılın başlarında Selânik eyaletinin bir sancağı sayılan Aynaroz, 1864 vilâyet teşkilâtında il merkezine bağlı bir ilçe haline getirildi. 1866’da kabul edilen özel bir tüzük uyarınca, hükümet işlerinin, kaymakamın başkanlığında, manastırların her yıl değiştirilen birer vekilinden meydana gelen «lonca» denilen bir kurul tarafından yürütülmesi yolu tutuldu. Aynaroz 1912 Balkan Savaşı’nda Osmanlı egemenliğinden çıkıncaya kadar bu şekilde yönetildi.

Advertisement

Leave A Reply