Aynular İle İlgili Bilgi

0

Aynular kimlerdir, nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Aynuların özellikleri, yaşam tarzları, kültürleri ile ilgili bilgi.

Aynular

Aynular

Aynular

Aynular; Japonya’nın Hokkaido, Sahalin ve Kuril adalarında yaşayan halktır. Fiziksel olarak Moğol komşularına benzemezler. Çok eskiden Asya’nın kuzeyinde geniş bir alana yayılmış olan beyaz tenli halkların soyundan geldikleri sanılır. Bir dizi lehçeden oluşan özgün Aynu dilinin yerini bugün büyük ölçüde Japonca almıştır.

Önceleri dört büyük Japon adasında yaşayan Aynular, aradan geçen yüzyıllar içinde Japonlar tarafından kuzeye doğru sürüldüler. Irklararası evlilik ve kültürel özümleme sonucunda, geleneksel Aynu kimliği neredeyse tümüyle ortadan kalkmış durumdadır. Hokkaido’da yaşayan ve hâlâ Aynu olarak nitelenen yaklaşık 12 bin kişi arasında, katışıksız Aynu soyundan olan, Aynu dilini ve dinini koruyan çok az kimse vardır. Günümüzde Aynuların çoğu fiziksel bakımdan Japonları andırmaktadır.

Tıknaz ve esmer olan eski Aynular, bilinen insan grupları arasında vücudunda en çok kıl bulunan topluluktu. Erkeklerin gür ve uzun sakalları, kadınların da ağız çevresinde bıyık benzeri dövmeleri vardı. Ağaç kabuğu ya da deriden yapılmış, genellikle geometrik desenlerle süslü elbiseler giyerlerdi. Avcılık, balıkçılık ve kürk hayvanı avcılığıyla geçinirlerdi. Sonraları Hokkaido’ya geçen Japonlar tarafından tarımla uğraşmaya yöneltildiler. Günümüzde birçoğu fabrika işçisi ya da gündelik işçi olarak çalışmaktadır.

Geleneksel Aynu dini, can ya da ruh taşıdığına inanılan doğal güçler üzerinde odaklaşmıştı. En önemli ayinleri, bir ayının kurban edilmesiydi.


Leave A Reply