Aynular Kimdir?

0
Advertisement

Aynular kimdir? Aynular nerede yaşarlar? Doğu Asya’da yaşayan kavimlerden birisi olan Aynular ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Aynular

Doğu Asya’nın en eski kavimlerinden biridir. Tip ve kültür bakımından Japonlardan ayrılırlar. Avcılık ve balıkçılık yaparak geçinirler. Japonlar tarafından sürülmüş olduklarından, bugün için sadece Hakkaido, Sahalin adalarının en işe yaramaz topraklarında az miktarda kalmışlardır.

Sayıları 1960’lı yıllarda 17.000 kadardı. Hangi ırktan oldukları halen kesin olarak tespit edilememiştir. Güçlü kuvvetli, orta ve kısa boylu, esmer tenli insanlardır. Yapılışları Sarı ırktan çok Beyaz ırktan geldiklerine işaret sayılabilir. İyi kalpli, onurlu, dinlerine çok büyük bir taassupla bağlı kimselerdir. Ayı yavrularını yakalar, besler ve üç yaşını bitirdikleri zaman törenle kurban ederler. Bugün daha çok Japonların yanında uşak, işçi ve kayıkçı olarak çalışmakta, çok ender olarak kendi başlarına çiftçilik veya balıkçılık yapmaktadırlar. Aynular kültür ve millî birlik bakımından yavaş yavaş sönmektedirler.


Leave A Reply