Azab Ne Demek?

0

Azab nedir? Azab ne demek? İslam dininde hem hadislerde hem de Kur’an-ı Kerim’de sık sık bahsedilen azab kelimesi ile ilgili bilgiler.

azabAzab, maddi ve manevi işkence, eziyet, ıstırap anlamındaki sözcük. Kuran ve hadislerde Tanrı’nın bu dünyada ve ahirette verdiği cezalar karşılığında kullanılır. Buna göre azab, dünya azabı ve ahiret azabı olmak üzere ikiye ayrılır. Yenilgi, işkence, hapis, açlık ve sefalet, inkârları yüzünden bir toplumun tümden yok edilmesi, işlenen suçlara karşılık uygulanan cezalar vb dünya azabını oluşturur. Öbür dünya (ahiret) azabı, dünya azabına göre daha şiddetli, etkili ve süreklidir. Bu azab kabir hayatı ile başlar, Cehennem azabıyla devam eder. Kuran ayrıca unutulmayı, hakareti ve zilleti de ahiret azabı olarak anar.

İslamda, azabın nedeni kişiye, topluma ve Tanrı’ya karşı işlenen suçlardır. Amacı ise adaletin gerçekleşmesi ve kişinin olgunlaşmasıdır. Olgunlaşmanın temel koşulu iman olduğundan, müminler için ahiret azabı sınırlı ve geçicidir. İnkâr edenler ise sürekli azab içinde olacaklardır. Ne var ki, Cehennem’in sürekliliği tartışmalı ve kuşkuludur. Çünkü Cennet, Tanrı’nın rahmetinin, Cehennem ise gazabının karşılığıdır ve bir hadiste de yer aldığı gibi, Tanrı’nın rahmeti gazabını aşmıştır. Bu, Cehennem’in Cennet gibi sonsuz olamayacağı anlamını dile getirir. Hz. Muhammed’den gelen haberler Cehennem’in, dolayısıyla azabın sona ereceği yolundaki görüşü doğrulamaktadır.


Leave A Reply