Aziz George Yortusu Ayaklanması

0

Aziz George Yortusu Ayaklanması ya da 1343 Estonya Ayaklanması olarak tarihe geçen olay ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Aziz George Yortusu Ayaklanması, 1343 estonya ayaklanması olarak da bilinir (1343-45), Estonya’nın kuzey kesiminin Danimarka’nın denetiminden çıkıp Töton Şövalyeleri’nin bir kolu olan Fratres Militiae Christi’nin eline geçmesiyle sonuçlanan büyük bir köylü ayaklanması. 1227’de Estonya’nın kuzey kesimini fetheden Danimarkalılar, Estonya’daki yerel yöneticilerle bir barış antlaşması imzalayarak, Danimarka yönetimine boyun eğmeleri karşılığında, Estonyalı köylülerin bazı haklarını tanıdılar. Danimarka krallarının Estonya topraklarını vergi olarak verdikleri Danimarka ve Alman beyleri Estonya köylüleri üzerinde tam bir otorite kurdular. Bu vasallar, 14. yüzyıl başlarında barış antlaşması koşullarını yok sayarak köylülerin çalışma süresini artırmaya ve köylüler üzerindeki yetkilerini, özellikle de yargı yetkilerini kötüye kullanmaya başladılar.

Vasatların baskıları küçük çapta birçok köylü ayaklanmasına yol açtı. 23 Nisan 1343’te Aziz George Yortusu sırasında başlayan ayaklanma, Danimarkalı ve Alman yöneticileri Estonya’dan kovacak boyutlara ulaştı. Harjumaa Kontluğu’nda başlayan ayaklanma hızla bütün Danimarka Eston-yası’na ve Livonya Şövalyeleri’nin yönetimi altında bulunan civardaki Lâânemaa ve Saaremaa (Oesel Adası) kontluklarına yayıldı. Ayaklanmanın başlangıcında 1.800’ü aşkın Danimarkalı ve Alman soyluyu öldüren ve Danimarkalı yöneticilerden pek az direniş gören Estonyalı köylüler, Tallinn’i (Reval) kuşatma altına aldılar ve Finlandi-ya’daki İsveç ileri karakollarından yardım istediler.

Estonya’daki vasallan savunma işini Livonya ve Prusyalı Töton Şövalyeleri üstlendi. Tarikatın Estonya’daki topraklarını genişletmeyi uman Töton Şövalyeleri’nin baş yöneticisi, koruma için kendine başvuran beylere yardım etmek üzere Estonya’ya büyük bir kuvvet yolladı. Barış toplantısı çağrısını kabul eden ayaklanmacı önderlerin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sonra, Töton Şövalyeleri köylüleri Tallinn yakınlarında yenilgiye uğrattı. Estonyalıları desteklemek üzere gönderilen birlikler, ayaklanmanın bastırılmasından birkaç gün sonra bölgeye ulaştı.

Ayaklanmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına karşın, Kuzey Estonya’yı elinde tutamayacağını anlayan Danimarka kralı IV. Valdemar, bu topraklan 19 bin gümüş mark karşılığında Prusyalı Töton Şövalyeleri’ne sattı (Ağustos 1346). Tarikat da bölgenin yönetimini Fratres Militiae Christi’ye bıraktı.


Leave A Reply