Azor Adaları Nerede

0
Advertisement

Azor Adaları nerededir? Azor adaları hangi ülkeye bağlı ve hangi okyanustadır. Azor Adaları tarihi ve coğrafi bilgilerin yer aldığı yazımız.

Azor Adaları BayrağıAtlas Okyanusu’nun kuzey kesiminde Portekiz’e ait bir takımadadır. Portekiz’in 1.300 km. kadar batısında bulunur. Azorlar dokuz adadan meydana gelmiştir.

Yüzölçümü 2.333 \displaystyle k{{m}^{2}}
Nüfusu: 250.000 (2012 yılı rakamları)

Azor Adaları Kuzey Amerika ile Portekiz ve Afrika hava yolunun üstünde bulunmaları bakımından önemlidir. Amerika ile Avrupa arasındaki kablolar da bu adalardan geçer.

600 km. den fazla bir şerit üzerinde uzanan takımada başlıca üç bölüme ayrılır. Güney-doğu bölümünde Sao Miguel ve Santa Maria adaları vardır. Orta bölümde bulunan adalar Fayal, Pico, Sao Jorge, Terceira, Graciosa’dır. Kuzey-batı bölümünde de Flores ve Corvo adaları bulunur. Bunlardan Portekiz’e en yakın olanı Sao Miguel’dir. Portekiz kıyılarına 1.300 kilometre uzaklıktadır. Azor-lar’ın Kuzey Amerika’dan uzaklığı ise 2.000 km. yi geçer. Bu bakımdan, Atlas Okyanusundaki adalar arasında kıta topraklarından en uzak olanlar Azorlar’dır.

Azor Adaları

Advertisement


Yanardağlar Ülkesi

Azor Adaları’nın hepsi de volkaniktir, buralarda sık sık depremler olur. Adaların en yüksek yeri Pico’dadır. Burada Pico Tepesinin yüksekliği 2.500 metreye yaklaşır. Volkanık dağlarda sık sık püskürmeler olmuştur. Bunların en önemlisi 1552’de Sao Miguel’de olan püskürmedir. Bu püskürme sırasında adanın başkenti Villa Franca 6.000 kişilik nüfusu ile birlikte küllerin altında gömülüp kalmıştır.

Azor Adaları’nın iklimi ılıktır. Batı ve gü-ney-batı rüzgârları adq açjklarında tehlikeli •fırtınalara yol açar.

Azor Adaları’ndaki başlıca memeli hayvanlar, ‘tavşan, fare, gelincik, yarasadır. Ayrıca evcil hayvanlar da yetiştirilir. Balıkçılık adaların en önemli endüstrisidir^ Bilhassa balina avına büyük önem verilir.

Azorlar’daki bitkiler Avrupa bitkilerinin özelliğini gösterir. Adaların hepsi bodur bitkiler bakımından zengindir. Avrupalılar’ın gelmesine kadar belli başlı ağaç hemen hemen yok gibiydi. Ancak Avrupalılar’ın gelmesinden sonra okaliptüs, meşe, kestane, portakal, muz, limon gibi ağaç ve meyvaların yetiştirilmesine başlanmıştır.

Azorlar’ın en önemli şehirleri Ponta Delga-da, Angra ve Horta’dır.

Advertisement

Tarihte Azor Adaları

Azor Adaları’ndan ilk defa, XII ve XIV. yüzyıllarda yaşıyan Arap coğrafyacıları bahsetmişler. batıda dokuz adadan meydana gelmiş bir adalar topluluğunu anlatmışlardır. Ayrıca, burada bulunan bazı paralar Karta-calılar’ın da Azorlar’a gotiğini göstermektedir. Bununla beraber, adaların Avrupalılar’ca kesin olarak bilinmesi 1432’de olmuş, bu tarihte Van der Berg Azorlar’a gitmiştir. Bunun üzerine, Gonzalo Velho Cabral Portekiz adına buraya gönderilmiştir. Cabral 1432’de Santa Maria’ya ayak basmıştır.

Azor Adaları, önemli bir yerde bulunmaları bakımından, yüzyıllar boyunca türlü savaşlara yol açmış, en sonunda Portekiz’in egemenliği altına girmiştir. Bugün, Portekiz’in bir eyaletidir.


Leave A Reply