Azor Adaları Nerededir? Özellikleri, Konumu, Tarihi, Ülkeler Rehberi

0
Advertisement

Azor Adaları ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

azor bayrak

Kaynak: commons.wikimedia.org

Azor Adaları;

Kuzey Atlantik’te ada topluluğu, Portekiz özerk bölgesidir. Yüzölçümü 2.344 km^2. Portekiz kıyılarının 1.287 km açığında, 36°50′-39°44′ kuzey enlemleri ve 24°-31°16′ batı boylamları arasında yer alan Azorları dokuz ada ve Formigas kayalıklarından oluşur. Adalar, geniş aralıklarla (628 km) üç gruba ayrılır. Sao Miguel ile Santa Maria’yı içeren güneydoğu grubu, Lizbon’un yaklaşık 1.400 km batısında uzanır. Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico, Faial Orta; Her biri New York Limanı’ndan yaklaşık 3.701 km uzaklıktaki Flores ve Corvo adaları da kuzeybatı grubunu oluşturur.

Yüzey Şekilleri:

Volkanik kökenli olan adaların çoğunda, özellikle kaplıcalarda ve volkanik duman püskürten küçük deliklerde yarı sönmüş yanardağ etkinliklerinin izleri görülür. Bazen doğudaki büyük adaların açıklarında meydana gelen sualtı patlamaları, kısa sürede dalgalarca aşındırılarak yok edilen koni biçiminde adacıklar oluşturur.

Adaların en yüksek noktası, Pico Adası’nda sıcak gaz püskürten Ponta do Pico’dur (2.351 m). En büyük termal kaynakları, Sao Miguel’de Funnas kaplıcalarıdır.Bazı adalarda birden fazla volkanik alan vardır. Yüzey şekilleri genellikle dik ve engebeli olan adalar, yoğun biçimde vadilerle ayrılmıştır. Çeşitli yörelerde doğal güzellikleriyle ilgi çeken krater göllerine rastlanır.

İklim:

Azor Adaları, iklim açısından genelde nemli ve ılımandır. Kışın çok sık esen güçlü batı ve güney rüzgârları, ortalama iki günde bir yağmur getirir. Yazın, Azorlar’a özgü yüksek basınç alanı, adaları daha sık etkilediğinden, kuzey ve doğu rüzgârları bölgeye egemen olur. Yıllık ortalama yağış tutarı Flores’te yaklaşık 1.520 mm iken, doğuya gidildikçe Santa Mari’da 760 mm’ye düşer.

Azor

Kaynak: commons.wikimedia.org

Ekonomi:

Tarım, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve balıkçılık, adalarda yaşayanların temel geçim kaynaklarıdır. Bol yağış alan verimli topraklar ekime elverişli olduğundan, çeşitli yan tropikal ve ılıman iklim ürünleri yetişir. Deniz düzeyine yakın yerlerde yetiştirilen ananas, muz, portakal, şaraplık üzüm, tütün, çay, şekerkamışı başlıca tarım ürünleridir. 500-900 m arası yüksekliklerde tahıl ekimi yapılan tarlalarla otlakların yanı sıra, bazı adalarda çok sık ormanlara da rastlanır. 1000 m’nin üstündeki alanlarda bodur ağaçlar (defne ve süpürgeotu) egemendir. Tonbalığı ve balina en çok avlanan ve ekonomik değeri olan balıklardır. Konserve tonbalığı, balina yağı, ananas, tereyağ, peynir, şarap başlıca dış-satım ürünleridir. Dokuma, besin, içki vb hafif endüstri etkinlikleri vardır. Santa Maria’daki havalimanı, okyanusaşırı birçok havayolu şirketine hizmet verirken, Terceria’daki modern Lajis askeri havaalanı, NATO’nun Atlas Okyanusu’ndaki tek havaüssüdür.

Advertisement

Tarih:

Azor Adaları’nı ilk bulanlar, 1154’te Sicilya Krallığı’na bağlı Arap denizcilerdi. 1477’de, Portekiz Prensi “Denizci” Henrik,kaptanlarından Gonçalo Velho Cabral’ı, Hindistan’a giden yolu bulması için sefere çıkardı. Bu yolculuğu sırasında Cabral, önce Formigas’ı, ardından Santa Maria ve öteki adaları buldu. Yerleşim bulunmayan bu adalarda kuşlardan başka canlı yoktu. Buralara yerleşmeye başayan Portekizliler, Araplarla Siyah Afrikalıları köle olarak getirdiler. Portekiz’in, İspanya egemenliği altında kaldığı 16.-17. yüzyıllarda Azor Adaları, İspanyollarla İngilizler arasında birçok deniz savaşına sahne oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetleri, Sao Miguel’deki Ponta Delgada’da bir deniz üssü kurdu. Portekiz, yansız kaldıysa da İkinci Dünya Savaşı sırasında, aralarındaki köklü dostluk sonucu Büyük Britanya’nın Flores Adası’nda Lajes’de bir hava üssü kurmasına izin verdi. Azor Adaları NATO’nun savunma planlarında stratejik bir önem taşır.

1976’da yan özerk, 1980’de özerklik kazanan adalarda, seçimle işbaşına gelen yerel bir yasama ve yürütme organı vardır. Yerel meclis ve hükümet, Azor Adaları’na ilişkin sorunlar konusunda oldukça geniş yetkilerle donanmış olmakla birlikte, merkezi hükümetin yasaları dışına çıkamaz. Azor Adaları, yerel yönetim açısından üçe ayrılır: Ponta Delgada (nüfusun % 55’ini barındıran Sao Miguel ve Santa Maria adaları); Angra do Heroismo (nüfusun % 33′ ünü barındıran Terceira, Sao Gorge, Graciaso adaları); Horta (nüfusun % 14’ünü barmduran Fial, Pico, Flores, Corvo adalan). Halkın büyük çoğunluğunu Katolik kökenli Portekizliler oluşturur.

Az sayıda Flaman ve Breton yerleşik de vardır. Son 15 yılda, adalarda yaşayanlar ya kara Portekizi’ne ya da yabancı ülkelere çalışmak için göç ettiklerinden, nüfus sürekli azalmaktadır.


Leave A Reply