B Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0
Advertisement

B Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

B Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Babacan: Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.
Babaç: Azameti olan, gösterişli.
Babayiğit: Güçlü kuvvetli. 2. Mert, korkusuz adam, kabadayı. 3. Bir girişimde kendine güvenebilecek
durumda olan.
Babür: Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı.
Bafun: Tunç.
Bagay: Afacan, yaramaz.
Bager: Fırtına.
Bağdaş: Uyuşan, dost, arkadaş.
Bağış: Bağışlamak işi veya biçimi. 2. Bağışlanan şey, hibe.
Bağışhan: Hükmeden bağışlayıcı.
Baha: Kıymet, değer, para.
Bahadır: Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan kimse.
Bahadırhan: Güce ve kuvvete hükmeden.
Bahattin: Dinin güzelliği.
Bahir: Deniz.
Bahri: Denizle, denizcilikle ilgili kişi.
Bahti: Yazgıyla ilgili olan.
Bahtiyar: Talihli, mutlu, mesut.
Bakanay: Güzelliği gözle net bir şekilde görülebilen.
Bakır: Kızıl renkli, kolay işlenir bir madde.
Baki: Ölümsüz, kalımlı, kalıcı.
Bakur: Kuzey.
Bala: Yavru, çocuk.
Balaban: iri vücutlu, gürbüz.
Balabey: iri cüsseli ve saygı duyulan kişi.
Balamir: Tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış Türk hükümdarı.
Balatekin: Güçlü kuvvetli ve uyanık.
Balatürk: Güçlü kuvvetli Türk.
Balaz: Ağaç, sürgün.
Balbey: iyiliksever, hoşgörülü, saygın ve sevecen kişi.
Baldemir: Sevimli ancak yeri geldiğinde de demir gibi sert olabilen kişi anlamında
Baler: Bal gibi tatlı kişi.
Balhan: Bal gibi tatlı yöneten.
Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.
Balkır: lşıl ışıl parıldayan, ışık saçan.
Balkırtan: Tan ışığı.
Balkış: Güzel geçen bir kış mevsimi anlamında.
Balla: şimşek, ışık, parlayış.
Balsan: Sevecen ve hoşgörülü hükümdar anlamında.
Baltaş: Bal gibi tatlı, taş gibi sert.
Barak: Çok akıllı kimse. 2. Alaca renkli.
Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
Baran: Yağmur.
Baranalp: Güçlü, kuvvetli.
Baransel: Güç, kuvvet, erk ile ilgili.
Baray: Sonsuzluk.
Barbaros: Büyük Türk denizcisi
Barça: Tümü anlamında.
Barın: Güç ve ,kuvvet.
Barış: Barışmak işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh. 3. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak .
Barışcan: Barışı yürekten isteyen.
Barışkan: Barış sever, barıştan yana olan.
Barik: Dar, ince, narin. 2. Parıldayan.
Barkal: Sağlam, güçlü, sert ol
Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.
Barksal: Güçlü, sağlam.
Barlas: İyi savaşan, savaşçı.
Bars: Arının oğul vermesi.
Bartık: Heykel.
Bartu: En eski Türk hanlarından biri.
Bartunç: Güçlü, kuvvetli, tunç gibi. 2. Sağlam yapılı.
Baruk: Eskiden kalan kişi.
Basim: Sempatik kişi
Baskan: Düşmanı alt etme, yengi.
Baskın: Saldırı, üstünlük, sıcak, sis.
Basri: Görmeyle ilgili.
Başar: Yaptığın işlerde başarıya ulaş, başarılı ol.
Başaran: Ereğine ulaşan, işlerini yapan.
Başat: Egemen, en başta gelen, en üstün.
Başaydın: Aydınlık baş.
Başbuğ: Eski Türklerde baş, başkan, komutan. 2. Osmanlı İmparatorluğunda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.
Başdemir: Demir gibi sağlam.
Başdoğanı İlk doğan.
Başeğmez: Baş eğmeyen, yenilmeyen, güçlü.
Başer: Başta gelen, önder.
Başhan: Hunların ileri geleni.
Başkal: Her zaman önde ol.
Başkan: Bir topluluğun başı, önder, reis.
Başkara: Başı kara anlamında.
Başkaya: Temel, esas ve kaya gibi sağlam.
Başkurt: Başkurdistanıda yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse.
Başkut: Uğurlu insan.
Başman: İleri gelen, sözü geçen kimse.
Başol: Yöneten.
Başöz: Asıl hükümdar, öz yönetici.
Başsoy: Başkanlar soyundan gelen anlamında. .
Baştemir: Demir gibi sert başkan anlamında.
Baştuğ: Başkanlara yaraşacak kadar güzel tuğ anlamında.
Baştugay: Tugay komutanı.
Baştürk: Türk ileri gelenlerinden anlamında.
Başur: Güney.
Batıbay: Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıbey: Batıda sözü geçen, saygı duyulan kişi.
Batıcan: İçten ve sevecen kişiliği olan anlamında.
Batıhan: Batının hükümdarı anlamında.
Batır: Yiğit.
Batıray: Hem yiğit, hem ay gibi.
Batırhan: Yiğit. 2. Kahraman hükümdar.
Batırkan: Yiğitlik geçmişine sahip anlamında.
Batırsoy: Yiğitler, kahramanlar soyundan olan anlamında.
Battal: Cesur, kahraman.
Batu: Üstün olan.
Batuğ: Üstün olan, yiğit.
Batuhan: Yiğit hükümdar.
Batuk: Güçlü
Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.
Baturalp: Kahramanlar kahramanı.
Baturay: Hem yiğit, hem ışıklı.
Baturhan: Yiğit yönetici.
Baver: Güvenilir, inanılır.
Bayal: Saygın ve kudretli.
Bayalan: Saygın ve etkili kişi.
Bayar: Ulu, yüce, büyük, yüksek.
Bayat: Devlet erkanında saygınlığı olan kişi.
Bayat: Tanrı’nın adlanndan biri.
Baybars: Bir kaplan türüne verilen ad.
Baybaş: Zenginliği, saygınlığı ve de bilgeliği nedeniyle kendisine danışılan kişi.
Baybora: Fırtına, kasırga.
Baycan: Zengin kimse.
Bayça: Zengin ve cömert kişi.
Baydak: Alem, bayrak.
Baydar: İlhanlı devleti komutanlarından.
Baydır: Cesur ve güçlü kişi.
Baydu: İlhanlı hükümdarı.
Baydur: Güçlü, kuvvetli, cesur.
Baydıralp: Cesur ve güçlü kişi.
Bayer: Zengin ve cömert kişi.
Bayezit/Bayazıt: Bazı Osmanlı şehzadelerine verilen ad
Baygüç: Zengin kimse.
Bayhan: Zenginlik.
Bayhun: Zengin.
Bayık: Doğruluğu tartışılmayan söz.
Bayırhan: Sert hükümdar.
Baykal: Yaban atı. Moğolistan’da göl.
Baykam: Sağlığa kavuşturan, sağaltan.
Baykan: Soylu kişi.
Baykarar Bir tür kuş.
Baykır: Mehtap.
Baykoca: Kadının eşi.
Baykor: Saygın ve zengin kişi.
Baykul: Saygın ve yardımsever kişi.
Baykurt: Malı mülkü çok. 2. Kurt gibi güçlü ve saygıdeğer kişi.
Baykut: Zengin ve uğurlu kişi.
Baykuta: Zengin uğurlu ve aydınlık kişi.
Baykutay: Saygın, cömert. 2. Uğurlu ay anlamında.
Baylan: Nazlı, şımarık. 2. Olgun ve kibar.
Bayman: Saygın ve zengin kişi.
Bayol: Zengin ve saygın olması temenni edilen.
Bayraktar: Bayrak taşıyan kişi anlamında.
Bayram: Kutlanan gün, sevinç, neşe, zengin kişi.
Bayrav: Şiddetli.
Bayrı: Soyu çok eskilere dayanan kimse.
Bayru: Geçmişi çok eskilere dayanan.
Baysan: Varlıklı ve ünlü.
Baysoy: Soyu zengin ve saygın olan kimse anlamında.
Baysu: Faziletli ve saygın kişi.
Baysungur: Bir tür yırtıcı kuş.
Baytal: Kısrak.
Baytaş: Bir beye hizmet eden kişi, taş gibi güçlü kişi.
Baytekin: Zengin ve güvenilir.
Baytimur: Demir gibi sert ve saygın kişi.
Baytok: Gözü çok yükseklerde olmayan. 2. zengin ve saygın kişi.
Baytüze: Varlıklı ve haktan yana olan.
Baytüzün: Varlıklı ve adaletli.
Bayülken: Eski Türk inançlarında göğün 16. katında duran barış tanrısı.
Bedevi: Çölde, çadırda yaşayan göçebe. 2. Bedevilik tarikatından olan derviş.
Bedi: Bir eşi daha bulunmayan benzersiz.
Bedih: Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında.
Bedii: 2. Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen.
Bedir: Dolunay
Bedirhan: Botan emirlik hanedanlarından büyük bir aile.
Bediz: Açık, belli, görünen. 2. Süs.
Bedrettin: XV. yüzyılda Anadolu’nun özgür düşünceli bilginlerinden. 2. Dinsel ışık.
Bedri: Dolunay.
Bedük: Ulu kişi,havalı insan.
Beğenç: Beğeni, güzel bulmak.
Beha: Ender, zor bulunan.
Behçet: Sevinç, güzellik, şirinlik.
Behiç: Şen güzel, güler yüzlü.
Behir: Deniz.
Behit: Mucize, garip, şaşma.
Behlül: Çok gülen, şakacı. 2. Hayırsever kimse.
Behnan: İyimser ve sempatik kişi anlamında.
Behram: İran’da kurulan Sesani devleti krallığı. 2. Merih gezegeni
Behzat: Temiz soylu kişi. 2. Doğuştan iyiliksever anlamında.
Bejin: Boy, endam.
Bejmer: Değerli, layık.
Bekam: İsteklerini elde etmiş kişi.
Bekata: Geçmişi tavizsiz ve sert olan anlamında.
Beker: Güçlü, kuvvetli.
Bekir: Sabah erken kalkan.
Bektaş: Taş gibi sağlam, sert taş. 2. Yaşıt.
Bektöre: Geleneklerine bağlı olan.
Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan anlamında.
Beledi: Kıvılcım.
Beledi: Şimşek.
Belek: Armağan.
Belekan: Siirt’te bir aşiret.
Beler: Hun İmparatoru Attilla’nın dedelerinden.
Belger: Benzerlerinden ayrı olan .
Beliğ: Telafuzu düzgün olan.
Bellisan: Geçmişinin ünlü olmasından dolayı iyi tanınan kişi.
Bellisoy: Soyu iyi bilinen kişi.
Benam:Şöhretli ve iyimser kişi.
Bender: Liman.
Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.
Bengialp: Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi,
Bengibay: Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi.
Bengisan: Adı sonsuza dek anılacak olan.
Bengisoy: Soyu sonsuza dek yaşayacak olan.
Bengitaş: Anıt 2. Ölümsüzlük taşı.
Bentürk: Türklüğüyle övünen kişi.
Benzer: Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan şey.
Beraat: iyimserlik, olgunluk, güzellik.
Berat: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. 2. Osmanlı imparatorluğunda bir
göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
Beran: Koç başı.
Berdan: Bırakmak, terk etmek.
Berdar: Verimli, faydalı. 2. Yetişkin.
Berez: Saygı, değer verme, saygın.
Berezan: Loşkan ve Alişan aşiretlerinden bir kabile.
Berge: iz.
Berger: Yönetici, direktör.
Bergin: Güçlü, kuvvetli.
Berhan: Sağlam, güçlü kan. 2. Güçlü komutan
Berk: Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım
Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol.
Berkan: Sağlam, güçlü olan.
Berkant: Bozulmaz yemin. 2. Sağlam, güçlü.
Berkay: Güçlü ve ay gibi.
Berke: Kamçı, kırbaç.
Berkel: Güçlü el, sağlam.
Berkem: Sağlamlaştırılmış. 2. Silahlanmış halk.
Berker: Güçlü, sağlam erkek.
Berketi: Saygıdeğer, önemli kişi.
Berki: Çok parlak.
Berkin: Çok kuvvetli. 2. Pekiştirilmiş.
Berkkan: Geçmişi sağlam olan anlamında.
Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkmen: Kişiliği sağlam olan kimse anlamında.
Berkok: Güçlü ok.
Berkol: Güçlü, sağlam ol.
Beröz: Özü sağlam olan kişi anlamında.
Berksal: Güçlü, sağlam.
Berksan: Adı, sanı güçlü sağlam bilinen.
Berksay: Sert kaya.
Berksin: Güçlü, sağlam, kuvvetli.
Berksoy: Güçlü, kuvvetli soy.
Berksu: Sert su.
Berksun: Gücünü ver.
Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü.
Berktin: Güçlü ruh.
Berkün: Sağlam ün, şan.
Beröz: Güçlü kimse, özü sağlam.
Berran: Keskin.

Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse.
Berter: Üstün ve değerli kişilik.
Bervari: Doğu’da bir Kürt aşireti.
Besat: Düz arazi.
Besim: Sempatik insan.
Beşaret: Sevin veren haber.
Beşarettin: Din açısından sevinçli bir haber.
Beşer: İnsanoğlu.
Beşir: Müjde getiren, güler yüzlü.
Betik: Yazılmış şeyler, kitap, mektup.
Betim: Bir şeyin resmi ya da heykeli. 2. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya
yazı.
Betin: Güçlü, kuvvetli.
Bey: Zengin ve saygın olan. 2. Bir yerin reisi ya da başkanı.
Beyani: Sabah.
Beyazıt/Beyazit: Kimi Osmanlı şehzadelerine verilen ad.
Beybars: Pars gibi yırtıcı.
Beybolat: İradesinin gücüyle anılan saygın kişi anlamında.
Beybora: Bora gibi fırtınalı.
Beyda: çöl.
Beydağ: Ödemiş’te bir yöre. 2. Anadolu’da çeşitli dağların adı.
Beydaş: Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet.
Beydoğan: Zengin doğan;
Beykan: Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında.
Beykara: Saygın ve sert kişi.
Beyrek: Çok kibar. 2. Kederli.
Beysan: Bey, efendi. 2. Zenginlik. 3. Ün, şöhret;
Beytullah: Kabe ..
Beyzade: Saygın ve zengin kişinin oğlu. 2. Şımarık büyütülmüş.
Beyut: Doğuştan soylu.
Bezirgan: Tüccar. 2. Çok kar peşinde olan.
Bican: Cansız olan anlamında.
Bihay: Bilgili.
Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık anlamında.
Bilan:Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilbaşar: Bilgili olursan başarırsın.
Bilbay: Saygın ve de bilgili kişi.
Bilegil: Akıllı, gerçeği gören ve ona göre davranan.
Bilek: Bileğine sağlam ve güçlü kişi
Bilen: Bilgisi olan bilgili.
Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi.
Bilgebay: Bilgili ve saygın kişi.
Bilgeç: Bilen, bilgili.
Bilgeer: Bilgili ve sözüne güvenilir kişi.
Bilgehan: Bilgil, ve hükümdar kişi.
Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi.
Bilgekan: Bilgili ataları olan kişi.
Bilgetay: Çok bilen.
Bilgetürk: En bilgili Türk.
Bilgiç: Her konu hakkında bilgisi bulunan. 2. Bilgisi olmadığı halde bilir gibi görünen.
Bilgier: Bilen kimse.
Bilgihan: Göktürk İmparator’u.
Bilgin: Her konuda bilgisi olan.
Bilginay: Ay gibi aydınlık ve bilgili.
Bilginer: Bilgili kimse.
Bilgütay: Bilgili ve bilgi peşinde olan.
Bilhan: Bilgili olmak yönetici olmak.
Bilkan: Bilgili soydan, kandan gelen.
Bilsay: Bilgili ve saygın kişi.
Biltan: Tan yeri gibi ve bilgili.
Biltaş: Bilgili ve taş gibi.
Biltay: Bilgili ve bilgi peşinde olan.
Bilyap: Bilginin semeresini gör.
Binal: Bin çeşit kırmızı
Binalp: Çok yiğit, cesur kişi,
Binan: Yaşam boyu an beni anlamında.
Binbaşar: Yaşam boyu başarılı ol anlamında.
Binbay: Yaşam boyu saygı gör anlamında.
Binışık: Yaşam boyu ışık saç anlamında.
Binkan: Soyu çok eskilere dayanan.
Binkaya: Bin kaya gibi sert.
Binyaşar: Yaşamın çok uzun sürsün.
Biran: Aniden etkileyen anlamında.
Birant: Tek yemin, tek ant.
Birge: Hep beraber anlamında.
Birgit: Birlikte, beraberce anlamında.
Birhan: Biricik hakan, tek hükümdar.
Biriz: Hep beraberiz, anlamında.
Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan.
Birmen: Tek olan, eşsiz olan.
Birol: Bir tane olan.
Birsoy: Soyu bir, kökü bir.
Birtan: Bir yerde, tan gibi.
Birtaş: Tek, bir tane, taş gibi.
Bişar: Esir. 2. Altın ya da gümüş işleme.
Bitek: Eşsiz.
Boğaç: Bir hikaye kahramanının adı.
Boğatay: Güçlü, kuvvetli.
Boğatır: Savaşçı.
Bolat: Çelik gibi sert.
Bolcan: Herkese karşı sevecenliğini yürekten gösteren kişi.
Bora: Yağmur getiren, fırtınalı sert rüzgar.
Borahan: Sert hakan.
Borakan: Kanı kaynayan anlamında.
Boran: Rüzgar şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı.
Boranalp: Sert yiğit.
Boranbay: Saygın ve sert.
Borasu: Rüzgarlı, yağmurlu su, deniz.
Borataşı Rüzgarlı ve taş gibi.
Boratav: Sert ve olgun kişi.
Boydak: Özgürlüğü seven.
Boysal: Her bir yana yayıl anlamında.
Boysan: Sırım gibi yakışıklı delikanlı.
Bozbala: Cesur ve yiğit genç.
Bozdemir: Boz renkli demir.
Bozdoğan: Bir şahin türü.
Bozkaya: Boz renkli kaya anlamında.
Bozkır: Uçsuz bucaksız yabanıl alan.
Bozkurt: Göktürk efsanelerindeki kutsal sayılan kurt.
Bozyel: Yağmurdan önce esen lodos rüzgarı.
Bozyiğit: Güçlü, kuvvetli kişi.
Böke: Güçlü ve kahraman kişi. 2. Reis. 3. Pehlivan.
Börteçin: Dağı eriterek Türkleri Ergenekon’dan çıkartan demirci.
Börühan: Savaşçı hükümdar.
Bucak: Dağ zirvesi.
Budak: Ağacın dal olacak sürgünü. 2. Dalın gövde içindeki başlangıç yeri.
Buğra: Erkek deve.
Buğrahan: İlk İslam devletini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad.
Bulak: Pınar, kaynak.
Bulgan: Bilge kişi anlamında.
Bulgu: Yeni bulunan şey. 2. Anlayış.
Bulgubay: Saygın ve anlayışlı kişi.
Buluç: Buluş.
Bulunç: İç evren, vicdan.
Buluş: İlk defa yeni bir şey yaratma. 2. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme. 3. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak, bunların işlenişinde yeni bir yol tutma.
Bulutay: Bulut gibi buğulu, ay gibi güzel.
Buluthan: Bulut gibi yükseklerdeki hakan.
Bumin: Göktürk devletinin kurucusunun adı.
Burak: Hz. Muhammet’in Miraç’ta bindiği atın ismi.
Burç: Sur çıkıntısı. 2. Astrolojideki 12 simgeden her biri. 3. Kayalık yamaçlar.
Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt.
Burhanettin: Hak yolunu gösteren kişi. 2. Hak yolunda olan.
Burkay: Buruk ay.
Burtaş: Kapı altına konulan taş.
Buyruk: Emir.
Buyrukçu: Emirveren, emreden.
Büke: Pehlivan. 2. Bilgili, zeki kişi. 3. Ejderha.
Büker: Bükme işini yapan, kıvıran.
Bünyamin: Hz. Yakup’un oğullarından biri.
Bürçe: Kurt yavrusu.
Bürkan: Yanardağ·
Bürküt: Kartal.


Leave A Reply