Babalık Davası Nedir?

0
Advertisement

Babalık Davası Nedir? Babalık davası nasıl ve neden açılır? Babalık davasının açılacağı durumlar hakkında bilgi.

Babalık Davası Nedir?

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun ya da anasının, babanın yargıç kararıyla belirlenmesi için açtığı davadır. Evlilik dışı bir çocuğun babasının, babalığını inkâr etmesi durumunda, babalığının hukuken gerçekleşmesi ancak mahkeme kararıyla olanaklıdır. Türk Medeni Kanunu’nun babalık davasına ilişkin hükümlerine göre, bu davanın konusu ya ana lehine tazminat ve çocuk lehine nafaka, ya tüm sonuçlarıyla babalığa hükmedilmesi ya da aynı zamanda her ikisidir (m. 297/1). Babasınca tanınmış ya da babalığa tüm sonuçlarıyla hükmolunmuş ise çocuk ayrıca nafaka isteminde bulunamaz. Çünkü bu durumda, yasa gereği babaya düşen bakım ve eğitim masrafları nafaka yerini tutar. Ana çocuğa gebe kaldığı sırada evliyse, babalığa tüm sonuçlarıyla hükmolunması yasayla engellenmiş olduğundan (m. 292), babalık davası yalnızca nafaka istemini içerebilir. Babalık davası, çocuğu meydana getiren erkeğe, o ölmüşse mirasçılarına karşı açılır (m. 295). Hiçbir mirasçı yoksa, devlet mirasçı olduğundan, babalık davasının hazineye karşı açılması gerekir (m. 448).

Babalık davası ya çocuk henüz doğmadan (yani ana rahmindeyken) ya da doğduktan en çok bir yıl sonra açılabilir. Babalık davasında, babalığı ileri sürülen erkeğin, doğumdan önceki 180. gün ile 300. gün arasında çocuğun anasıyla cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlanırsa, o çocuğun o erkekten olduğu karine olarak kabul olunur (m. 302/1). Bu karinenin, aleyhine babalık davası açılmış olan erkek tarafından çürütülebilmesi için, kadının gebe kalma sırasında namuslu bir yaşam sürmediğinin ya da evli olduğunun kanıtlanması gerekir.


Leave A Reply