Babil Şehri Nerededir?

3
Advertisement

Babil neresidir? Babil şehrinin tarihçesi, özellikleri. Babil ne demek, Babil ile ilgili bilgi.

Babil; Babil İmparatorluğu’nun başkentidir. Fırat Irmağı kıyısında, bugünkü Bağdat’ın yaklaşık 88 km güneyinde ve İç Irak’taki modern Hilla’nın hemen kuzeyinde yer alırdı. Büyük olasılıkla İÖ 3000’lerden beri varolan küçük Babil kent krallığı, önce Sami soyundan Amurrulu akıncıların genel karargâhı olarak önem kazandı. Babil krallarının altıncısı olan Hammurabi’nin yönetimi altında Eski Babil İmparatorluğu gücünün doruğuna ulaşırken, Babil de başkent olarak Dicle-Fırat Vadisi’nin en önemli ticaret merkezi oldu. Eski Babil İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bir Kasit kralları hanedanı Babil’i başkent yaptılar ve ardından Asur egemenliği altına girdi. Asur Kralı Sanherib İÖ 689’da Babil’i yakıp yıktı. Ancak, çok geçmeden yeniden onarıldı ve Kaide ya da Yeni Babil İmparatorluğu’nu kuran Sami soyundan Kaidelilerin başkenti oldu. İmparatorluk II. Nebukadnesar’ın yönetimi altında en parlak dönemini yaşadı. Asma Bahçeleri ile İştar Kapısı bu dönemin şaheserleri olarak gösterilir. İÖ 539’da Pers Kralı Büyük Kyros kenti ele geçirdi. Ardından Büyük İskender Babil’i Doğu İmparatorluğu’nun merkezi yapmayı tasarladıysa da ölümünden sonra kent zamanla önemini yitirdi. Osmanlı döneminde, hemen hemen unutuldu. Büyük ölçüde ve sistemli arkeolojik kazılara ancak 20. yüzyılda başlandı.


3 yorum

  1. helin su taşdelen on

    babiller nerde yaşamışlar
    asurlar nerde yaşamışlar
    urartu nerde yaşamışlar
    frig ler nerde yaşamışlar

Leave A Reply