Michael Jackson – Bad Çevirisi

0

Michael Jackson Bad Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Bad şarkısının Türkçe sözleri.

Michael Jackson

Kaynak: commons.wikimedia.org

Michael Jackson – Bad Çevirisi

Your butt is mine
Kıçın benimdir
Gonna tell you right
Söyleyeyim yüzüne
Just show your face
Bana yüzünü göster yeter
In broad daylight
Engin güneş ışığında

Advertisement

I`m telling you
Söylüyorum sana
On how I feel
Nasıl hissettiğimi
Gonna hurt your mind
Aklını bozacağım
Don`t shoot to kill
Öldürmeye kalkışma

Come on,
Haydi,
Come on,
Haydi,
Lay it on me
Üzerime yatır onu
All right…Tamamdır
I`m giving you
Veriyorum sana

On count of three
Üç şansta
To show your stuff
Elindekileri göstermen
Or let it be…
Ya da olmasına izin vermen için
I`m telling you
Söylüyorum sana

Just watch your mouth
Ağzını izle işte
I know your game
Bilirim ben oyununu senin
What you`re about
Hakkındakileri
Well they say the sky`s the limit
Pekâlâ, gökyüzünün sınır olduğunu söylüyorlar

Advertisement

And to me that`s really true
Ve benim için cidden de gerçek budur
But my friend you have seen nothin
Ama arkadaşım daha hiçbir şey görmüş değilsin
Just wait `til I get through…
Ben atlatana kadar bekle sen
Because I`m bad, I`m bad-come on
Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi

(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu

(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-come on, you know
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-haydi, biliyorsun
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
And the whole world has toVe bütün dünyâ
Answer right nowHemen yanıtlasın şimdi
Just to tell you once again,
Sana söylemek için bir daha
Who`s bad…
Kimmiş kötü

The word is out
Söz ağızdan çıktı
You`re doin` wrong
Hatâ yapıyorsun
Gonna lock you up
Kilitleyeceğim seni
Before too long,
Çok ileri gitmeden
Your lyin` eyes
Senin yalan söyleyen gözlerin

Gonna tell you right
Sana doğruyu söyler
So listen up
Dinle o yüzden
Don`t make a fight,
Kavga çıkarma,
Your talk is cheap
Konuşman ucuz
You`re not a man
Adam değilsin sen

You`re throwin` stones
Taş atıyorsun
To hide your hands
Ellerini gizlemek için
But they say the sky`s the limit
Ama gökyüzünün sınır olduğunu söylüyorlar

Advertisement

And to me that`s really true
Ve benim için cidden de gerçek budur
And my friends you have seen nothin
Ve arkadaşlarım daha hiçbir şey görmüş değilsiniz
Just wait `til I get through…
Ben atlatana kadar bekleyin siz
Because I`m bad, I`m bad-come on
Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi

(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)

And the whole world has to answer right now
Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
(And the whole world has to answer right now)
(Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
Just to tell you once again,
Sana söylemek için bir daha
(Just to tell you once again)
(Sana söylemek için bir daha)
Who`s bad…
Kimmiş kötü

We can change the world tomorrow
Yarın dünyâyı değiştirebiliriz
This could be a better place
Daha iyi bir yer olabilir burası
If you don`t like what I`m sayin
Eğer söylediğim şeyden hoşlanmıyorsan
Then won`t you slap my face…
Yüzüme tokat atma o zaman
Because I`m bad, I`m bad-come on
Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi

(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)

Woo! Woo! Woo!Woo! Woo! Woo!
(And the whole world has to answer right now
(Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdiJust to tell you once again…)
Sana söylemek için bir daha)
You know I`m bad, I`m bad-come on
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-haydi
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
(Bad bad – really, really bad)

(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know, you know, you know-come on
Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun-haydi
(Bad bad – really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
And the whole world has to answer right now
Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
(And the whole world has to answer right now)

(Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
Just to tell youSana söylemek için
(Just to tell you once again)
(Sana söylemek için bir daha)
You know I`m smooth-I`m bad-you know
Biliyorsun düzgünüm ben, kötüyüm-biliyorsun
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad-I`m bad baby
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm bebek
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)

You know, you know, you know it-come on
Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun bunu-haydi
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
And the whole world has to answer right now
Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
(And the whole world has to answer right now)
(Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)

Woo!Woo!(Just to tell you once again)
(Sana söylemek için bir daha)
You know I`m bad, I`m bad-you know it
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)

You know I`m bad-you know-hoo!
Biliyorsun kötüyüm ben-biliyorsun-huu!
(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
You know I`m bad-I`m bad-you know it, you know
Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun

Advertisement

(Bad bad-really, really bad)
(Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
And the whole world has to answer right now
Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
(And the whole world has to answer right now)
(Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
Just to tell you once again…
Sana söylemek için bir daha
(Just to tell you once again…)
(Sana söylemek için bir daha)
Who`s bad?
Kimmiş kötü?


Leave A Reply