Michael Jackson, Bad Çevirisi

0
Advertisement

Michael Jackson Bad Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Bad şarkısının Türkçe sözleri.

Michael Jackson

Kaynak: commons.wikimedia.org

Michael Jackson – Bad Çevirisi

 • Your butt is mine
  Kıçın benimdir
  Gonna tell you right
  Söyleyeyim yüzüne
  Just show your face
  Bana yüzünü göster yeter
  In broad daylight
  Engin güneş ışığında
 • I`m telling you
  Söylüyorum sana
  On how I feel
  Nasıl hissettiğimi
  Gonna hurt your mind
  Aklını bozacağım
  Don`t shoot to kill
  Öldürmeye kalkışma
 • Come on,
  Haydi,
  Come on,
  Haydi,
  Lay it on me
  Üzerime yatır onu
  All right…Tamamdır
  I`m giving you
  Veriyorum sana
 • On count of three
  Üç şansta
  To show your stuff
  Elindekileri göstermen
  Or let it be…
  Ya da olmasına izin vermen için
  I`m telling you
  Söylüyorum sana
 • Just watch your mouth
  Ağzını izle işte
  I know your game
  Bilirim ben oyununu senin
  What you`re about
  Hakkındakileri
  Well they say the sky`s the limit
  Pekâlâ, gökyüzünün sınır olduğunu söylüyorlar
 • And to me that`s really true
  Ve benim için cidden de gerçek budur
  But my friend you have seen nothin
  Ama arkadaşım daha hiçbir şey görmüş değilsin
  Just wait `til I get through…
  Ben atlatana kadar bekle sen
  Because I`m bad, I`m bad-come on
  Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi
 • (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
 • (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-come on, you know
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-haydi, biliyorsun
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  And the whole world has toVe bütün dünyâ
  Answer right nowHemen yanıtlasın şimdi
  Just to tell you once again,
  Sana söylemek için bir daha
  Who`s bad…
  Kimmiş kötü
 • The word is out
  Söz ağızdan çıktı
  You`re doin` wrong
  Hatâ yapıyorsun
  Gonna lock you up
  Kilitleyeceğim seni
  Before too long,
  Çok ileri gitmeden
  Your lyin` eyes
  Senin yalan söyleyen gözlerin
 • Gonna tell you right
  Sana doğruyu söyler
  So listen up
  Dinle o yüzden
  Don`t make a fight,
  Kavga çıkarma,
  Your talk is cheap
  Konuşman ucuz
  You`re not a man
  Adam değilsin sen
 • You`re throwin` stones
  Taş atıyorsun
  To hide your hands
  Ellerini gizlemek için
  But they say the sky`s the limit
  Ama gökyüzünün sınır olduğunu söylüyorlar
 • And to me that`s really true
  Ve benim için cidden de gerçek budur
  And my friends you have seen nothin
  Ve arkadaşlarım daha hiçbir şey görmüş değilsiniz
  Just wait `til I get through…
  Ben atlatana kadar bekleyin siz
  Because I`m bad, I`m bad-come on
  Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi
 • (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
 • And the whole world has to answer right now
  Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
  (And the whole world has to answer right now)
  (Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
  Just to tell you once again,
  Sana söylemek için bir daha
  (Just to tell you once again)
  (Sana söylemek için bir daha)
  Who`s bad…
  Kimmiş kötü
 • We can change the world tomorrow
  Yarın dünyâyı değiştirebiliriz
  This could be a better place
  Daha iyi bir yer olabilir burası
  If you don`t like what I`m sayin
  Eğer söylediğim şeyden hoşlanmıyorsan
  Then won`t you slap my face…
  Yüzüme tokat atma o zaman
  Because I`m bad, I`m bad-come on
  Çünkü kötüyüm ben, kötüyüm-haydi
 • (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
 • Woo! Woo! Woo!Woo! Woo! Woo!
  (And the whole world has to answer right now
  (Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdiJust to tell you once again…)
  Sana söylemek için bir daha)
  You know I`m bad, I`m bad-come on
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-haydi
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it, you know
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
  (Bad bad – really, really bad)
 • (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know, you know, you know-come on
  Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun-haydi
  (Bad bad – really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  And the whole world has to answer right now
  Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
  (And the whole world has to answer right now)
 • (Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
  Just to tell youSana söylemek için
  (Just to tell you once again)
  (Sana söylemek için bir daha)
  You know I`m smooth-I`m bad-you know
  Biliyorsun düzgünüm ben, kötüyüm-biliyorsun
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad-I`m bad baby
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm bebek
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
 • You know, you know, you know it-come on
  Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun bunu-haydi
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  And the whole world has to answer right now
  Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
  (And the whole world has to answer right now)
  (Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
 • Woo!Woo!(Just to tell you once again)
  (Sana söylemek için bir daha)
  You know I`m bad, I`m bad-you know it
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
 • You know I`m bad-you know-hoo!
  Biliyorsun kötüyüm ben-biliyorsun-huu!
  (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  You know I`m bad-I`m bad-you know it, you know
  Biliyorsun kötüyüm ben, kötüyüm-biliyorsun bunu, biliyorsun
 • (Bad bad-really, really bad)
  (Kötü kötü- gerçekten gerçekten kötü)
  And the whole world has to answer right now
  Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi
  (And the whole world has to answer right now)
  (Ve bütün dünyâ hemen yanıtlasın şimdi)
  Just to tell you once again…
  Sana söylemek için bir daha
  (Just to tell you once again…)
  (Sana söylemek için bir daha)
  Who`s bad?
  Kimmiş kötü?


Leave A Reply