Baden Devleti Tarihi

0
Advertisement

Tarihi eski Baden devleti ile ilgili bilgiler. Almanya’da Ren ırmağı kenarında kurulmuş olan Baden devletinin tarihçesi.

Baden Devleti Tarihi

Baden, Ren Irmağı üzerinde, bugün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin (Land) batı kesimini oluşturan eski devlet.

Baden markgraflığı 1112’de oluşturuldu. Zâhringen ailesinden gelen Baden markgrafları, 1218’de Breisgau kontluğunun bir bölümünü ele geçirdiler. Daha sonra, Ren’ in batısında da mülklerine yeni topraklar kattılar. 1535’teki bölünmeyle ortaya çıkan Baden-Baden ve Baden-Durlach markgraflıkları Reform döneminde Protestanlığı benimsedi, ama Baden-Baden 1570’lerde yeniden Katolikliğe döndü. İki markgraflık da, aralarındaki hanedan çekişmeleri yüzünden komşu Alman devletleri karşısında zayıf düştü.

Pforzheim, Durlach ve Baden kasabaları, 17. yüzyıl sonlarında Fransa kralı XIV. Louis’nin giriştiği yayılma savaşları sırasında yıkıldı. Baden-Baden mark-grafı I. Ludwig Wilhelm (hd 1677-1707), Osmanlılara ve Fransızlara karşı yürütülen savaşlarda imparatorluk ordusunun seçkin bir komutanı olarak sivrildi ve Rastatt Sarayı’nı yaptırdı. Baden-Durlach markgra& III. Karl  (Wilhelm) (hd 1709-38), Karlsruhe kentini kurarak burayı merkez yaptı. Onun torunu Kari Friedrich (hd 1738-1811), Baden-Baden soyunun sona ermesi üzerine, 1771’de bu markgraflığı da devralarak eski Baden topraklannı yeniden birleştirdi. Ama baskı altında kaldığı için, 1796’da Fransa ile ittifak kurdu ve Ren’in batısındaki toprakları Fransa’ya bırakmak zorunda kaldı. Fransızlar, 1803-06 arasında Baden’in kuzeyde Main Irmağına, güneyde de Konstanz Gölüne (Bodensee) kadar topraklarını genişletmesine yardımcı olarak, bunun karşılığını ödediler. 1803’te Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun bir elektörlüğü haline gelen Baden, 1806’da imparatorluğun dağılması üzerine, gran-düklük olarak Napoleon’un kurduğu Ren Konfederasyonu’na katıldı.

Baden, birleşik bir devlet olarak, 1814-15 Viyana Kongresi ile kurulan Alman Konfederasyonu’nun egemen bir üyesi oldu. 1836’da Alman Gümrük Birliği’ne (Zollverein) katıldı. Grandükün 1818’de bir anayasa ilan etmesiyle, temsili meclis kuran ilk Alman devletlerinden biri oldu. Ama Grandük Leopold’ün (hd 1830-52) daha sonraki liberal reformları radikal istemlerin gerisinde kalınca, 1848’de Friedrich Hecker ile Gustav von Struve’nin önderlik ettiği devrimci bir ayaklanma patlak verdi. Prusya askeri kuvvetleri, 1849’da devrimci hükümeti devirerek Leopold’ü yeniden başa geçirdi. Grandük I. Friedrich (hd 1852-1907), 1866’daki Yedi Hafta Savaşı dışında, Prusya’nın müttefiki olarak kaldı ve Alman İmparatorluğu’nun kurulmasına yardımcı oldu. Baden, 1919 anayasası ile grandüklük olmaktan çıkarılıp Alman Devleti’nin bir eyaleti haline geldi. Baden-Württemberg eyaleti ise II. Dünya Savaşı‘ndan sonra kuruldu.

Advertisement

Leave A Reply