Bafa Gölü Nerededir? Resimleri

5

Bafa Gölü nerededir? Bafa gölünün özellikleri, derinliği, genişliği, konumu, hakkında bilgi. Bafa Gölü fotoğrafları.

Advertisement

Bafa Gölü; Ege Bölgesi’nde Büyük Menderes Irmağı’nın ağız kesiminin doğusunda göldür. Yüzölçümü 60 km^2, deniz düzeyinden yüksekliği 2 m. Beşparmak Dağı ile Labada Dağı arasında yer alır. Irmağın, Beşparmak Körfezi’nin ağzını alüvyonlarla doldurması sonucunda oluşan göl, Aydın ve Muğla illeri sınırları içerisinde kalır.

Çevresi yaklaşık 50 km, doğu-batı yönündeki uzunluğu 16 km, kuzey-güney yönündeki genişliği 6 km, en derin noktası güneyde Mersenet açıklarında 30 m’dir. Kıyıları oldukça girintili çıkıntılı olup batısında kuzeye doğru oluşturduğu geniş körfeze Burgaz Gölü adı verilir. Körfezin giriş yerinde göle doğru uzanan yarımadaya Yayla, uç noktasına Keçi Burnu adı verilir. Batısında, Büyük Menderes’in aşağı çığır ovasının (Balat Ovası) yer aldığı göl, fazla suyunu kısa bir ayak aracılığıyla (Kanlı Azmak) Büyük Menderes’ e boşaltır.

Gölün üzerinde, bazılarında tarihsel yıkıntıların bulunduğu küçük adalar vardır. Uyuz Ada ve Gâvur Kalesi bunların başlıcalarıdır. Yağmur suları ve küçük dereler içinde çeşitli yerlerde kaynayan pınarlarla beslenen gölün, suyu biraz acıdır. Kültür balıkçılığı (kefal, sarıbalık, yaym), kerevit yetiştiriciliği Bafa halkının önemli geçim kaynağıdır. Gölün Balat Ovası yakasındaki sığlık kıyıları, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanıdır. İÖ 8. yüzyılda Büyük Menderes ağzında bir koy durumunda olan ve Latmos adını taşıyan koyun doğusundaki Heraklia, Menderes Körfezi ağzındaki Miletos önemli liman kentleriydi. Zamanla Büyük Menderes’in taşıdığı alüvyonların körfezi doldurması sonucu, Latmos Koyu’nun ağzının kapanmasıyla göle dönüştü. Bafa Gölü’nde balık işletmeciliği, uzun yıllar ihaleyle tüccarlar tarafından yürütüldü. Balıkçıların, 1970′ lerde başlayan, balığı kendi adlarına tutma çabaları sonucu 1978’de kamulaştırılarak Bafa Gölü Su Ürünleri Kooperatifi kuruldu.

Advertisement5 yorum

Reply To süper yaaaaaaaaaa Cancel Reply