Bağ Enerjisi Nedir?

3

Atomlar ve molekülleri arasındaki bağ enerjisi nasıl belirlenir, neye denir? Bağ Enerjisi neye eşittir, hakkında bilgi.

Atom bağlarBağ Enerjisi; atom çekirdeklerini, atomları ya da molekülleri, kendilerini oluşturan yapı taşlarına ayırmak, bunlardan bir ya da birkaç taneciği koparmak için gerekli olan enerjidir. Bir elektronu bağlı olduğu atomdan koparabilmek için gerekli en küçük enerji, o elektronun bulunduğu yörüngedeki bağ enerjisini verir. Aynı biçimde bir atom çekirdeğini, kendisini oluşturan taneciklere (nükleon) ayırabilmek için de belirli bir enerji gerekir. Bu enerji çekirdeğin bağ enerjisidir.

Advertisement

Bağ enerjisi, elektronları atoma bağlayan ya da tanecikleri çekirdek içinde bir arada tutan kuvvetlerin bir ölçüsüdür. Çekirdek kuvvetleri, elektronları atoma bağlayan kuvvetlerden çok büyük olduğu için çekirdeğin bağ enerjisi, elektronların bağ enerjisinden daha büyüktür. Çekirdeklerin bağ enerjisi, genellikle nükleon (proton ve nötron) başına düşen ortalama bağ enerjisiyle ölçülür. Nükleon başına ortalama bağ enerjisi ise, çekirdek bağ enerjisinin çekirdekteki toplam nükleon sayısına bölünmesiyle bulunur. Nükleon başına düşen ortalama bağ enerjisi, hidrojenden başlayarak kütle sayısı arttıkça, hızla artar. Çekirdeklerin bağ enerjisi “kütle eksildiği” denilen bir büyüklükle de ölçülür. Einstein’ın kütleyle enerji arasındaki eşdeğerlilik ilkesine göre, kütle eksikliğine eşdeğer olan enerji, çekirdeğin bağ enerjisini verir. Bir çekirdeği kendisini oluşturan taneciklere ayırmak için çekirdeğin bağ enerjisi kadar bir enerjiye gerek vardır. Çekirdek gerekli sayıda taneciklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulsaydı, aynı büyüklükte enerji açıkta kalırdı. Bu bakımdan atom ya da çekirdeklerin bağ enerjisi, atom enerjisinin kaynağını oluştur.


3 yorum

Reply To merve Cancel Reply