Bağ ve Bağcılık Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bağ nedir? Bağcılık nedir? Bağ ve bağcılık ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve Anadolu’da Bağcılık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Üzüm Bağı

BAĞ VE BAĞCILIK tarımın en zevkli ve verimli kollarından biridir. Üzüm yetiştirmek üzere asma dikilen topraklara «bağ», bu işle uğraşmaya da «bağcılık» denir.

Bağcılıkta yapılması gereken ilk iş toprağın kirizme edilmesidir. Yeni bir bağ kurmadan önce toprağın bileşimindeki kireç oranının da bilinmesi şarttır. Çünkü asma kirece dayanamaz; bir, iki yıl içinde sararır, kloroz hastalığına tutu’ur. Bağ yapmak için toprak 70-80 sm. derinlikte kirizme edilmelidir.

Bağcılıkta her yıl budama ve ilaçlama şarttır. Asmaların budama mevsimi kış sonu ile bahar başıdır. Akdeniz ve Ege kıyıları gibi ılık iklimli yerlerde budama kışın da yapılabilir. İyi bir budama bağ makası ile yapılır. Memleketimizde budama işlerinde çekme denilen uzun saplı kıvrak bıçak da kullanılırsa da doğru değildir, çünkü çekme ile budama düzgün olmaz.

Advertisement

Bağlardan olgunlaşan üzümlerin kesilmesine «bağbozumu» denir. Bağbozumu mevsimi yurdumuzun muhtelif yerlerinde değişik aylarda olur. Ege Bölgesi ve Adana çevresinde bağbozumu temmuz ortalarından başlar, üzümün cinsine göre,- ağustos ve eylülün ortalarına kadar sürer. İç Anadolu gibi soğuk yerlerde ise bağbozumuna ekimde başlanır.

Anadolu’da Bağcılık

Anadolu, tarihin ilk çağlarından beri bir bağcılık merkezi olmuştur. Efsaneye göre Anadolu’da ilk asmayı yetiştiren Nuh Peygamber’dir. Nuh Ağrı Dağı’nın eteklerinde bağcılıkla uğraşmıştır. Hitit devrinde de geniş ölçüde bağcılık yapıldığı bilinmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde şarap içme yasağının hâkim olduğu sıralarda yurdumuzda bağcılık gerilemiş, bu çağlarda üzüm daha çok pekmez yapımında kullanılmıştır. Türkiye’de bağcılık Lâle Devri’nden sonra yeniden gelişmeye başlamıştır.

Advertisement

Bugün yurdumuzda balların kapladığı alan 6.000.000 dönüme yaklaşır. Dönüm başına ortalama 250 kilo yaş üzüm elde edilir. Bazı verimli bölgelerde bu miktar 400 kiloya kadar çıkar.

Bağların en büyük düşmanı filoksera hastalığıdır. Filoksera ilk defa 1881 ‘de memleketimizde görülmüş, büyük tahribat yapmıştır.

Kök ve yaprak filokserası olmak üzere başlıca iki çeşittir. Filoksera yaprak ve-kökte urlar meydana getirir, bağları birkaç yıl içinde tahrip eder. Filokseraya karşı koruyucu tedbirler olarak başlıca göztaşı kullanılır. (Bk. Göztaşı).

Bu tedbirler faydalıysa da en iyisi aşılı asma kullanmaktır. Bunlar filokseraya dayanıklıdır. İyi bir bağ ancak bu çeşit asmalarla yetiştirilir. Modern bağcılık çok fennî usullerle yapılmaktadır. Bağcılık şarap sanayiinin temelidir.

Advertisement

Asmaların bahçe süslemesinde büyük yeri vardır. Bahçede kullanılacak asmaları seçmeden önce ne için kullanılacaklarını göz önünde bulundurmak lâzımdır. Bazıları çok iyi gölgelik yapar, bazısı duvarların yüzünü kaplamaya yarar. Asma dikilecek toprakta bir metre kare kadar bir yer 60-70 sm. derinliğe kadar kazılır. Toprak iyi değilse tamamen çıkarılarak yerine iyi cins toprak konur. Devamlı olarak güneş altındş kalan asmala ra ayrıca su vermek lâzımdır. Hele duvar yüzünce gelişen asmaların su ihtiyacı dah? fazladır, çünkü ısınan duvarın sıcaklığı de bunların su kaybetmesine yol açar.


Leave A Reply