Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgiler. Afrika’da bugünkü Çad ülkesinin bulunduğu bölgede kurulmuş olan tarihi bir devlet olan Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi

Bagirmi Krallığı Haritası

Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi

Bagirmi Krallığı, baguirmi olarak da yazılır, 16. yüzyılda Çad Gölünün hemen güneydoğusunda kurulmuş tarihsel devlet. Çad Cumhuriyeti’nin bugünkü Chari-Baguirmi iliyle (prefecture) kabaca örtüşüyordu. Avrupalılar, Bagirmi’nin ve öteki güçlü Orta Afrika devletlerinin (Ouaddai-Bornu-Kanem) varlığını, Dixon Denham 1823’te Çad Gölü bölgesine girdiğinde öğrendiler. Bölgeye ilişkin ayrıntılar, daha sonra özellikle Heinrich Barth ve Gustav Nachtigal’ in keşifleriyle sağlandı.

Bagirmi hanedanı büyük olasılıkla 1522’de kuruldu. Mbang adı verilen Bagirmi kralı, devleti başkent Massenya’dan yönetirdi.

Uyruklarının çoğu gibi hükümdarlar da 1600 dolaylarında, dördüncü sultan Abdullah döneminde İslam dinini benimsediler. 17. yüzyıl, köle ticaretinin sonucunda Bagirmilere büyük zenginlik getirdi. Ama Bagirmi Krallığı, batıda Bornu ile doğuda Ouaddal (Vaday) imparatorlukları arasında sürüp giden çekişmede bir piyon olarak kullanıldı. 17. ve 18. yüzyıllarda Bornu’ya bağımlı iken 19. yüzyıl başlarında Ouaddai’ nin eline düştü; sürekli yağmalanarak iki devlete de haraç vermeye zorlandı. Massen-ya, 1894’te Rabihüz-Zübeyr’in ordusunca yerle bir edildi. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında yapılan bir dizi antlaşma, Bagirmi topraklarını Fransız denetimi altına soktu.

Advertisement

Leave A Reply