Bağlanma Enerjisi Nedir?

0

Bağlanma enerjisi nedir? Bağlanma enerjisi tanımı, bağlanma enerjisi neye bağlıdır? Bağlanma enerjisinin özellikleri, hakkında bilgi.

Bağlanma Enerjisi Nedir?

Bağlanma enerjisi, belli bir parçacıklar sisteminden bir parçacığı ayırmak ya da sistemdeki bütün parçacıkları dağıtmak için gereken enerji miktarıdır. Bağlanma enerjisi, özellikle atom çekirdeğindeki temel parçacıklar, atomda çekirdeğe bağlı elektronlar ya da kristallerde birbirine bağlı atom ve iyonlar için söz konusudur.

Advertisement

Çekirdeksel bağlanma enerjisi, bir atom çekirdeğini, kendisini oluşturan proton ve nötronlara ayırabilmek için verilmesi gereken enerjidir. Proton ve nötronlar bir araya gelerek çekirdeği oluşturduklarında ise aynı miktarda enerji açığa çıkar. Örneğin bir protonla bir nötrondan oluşan hidrojen-2 çekirdeği, 2,23 milyon elektronvoltluk (MeV) bir enerji verilerek parçacıklarına ayrıştırılabilir. Yavaş hareket eden bir nötronla bir protonun bir araya gelerek hidrojen-2 çekirdeği oluşturması sırasında da 2,23 MeV’lik bir enerji, gama ışıması biçiminde açığa çıkar. Bağlı durumdaki parçacıkların toplam kütlesi, ayrık durumdaki parçacıkların kütleleri toplamından, bağlanma enerjisine (Einstein kütle-enerji denklemiyle belirlenen) eşdeğer kütle kadar eksiktir.

İyonlaşma potansiyeli olarak da adlandırılan elektron bağlanma enerjisi, bir elektronu atomdan, molekülden ya da iyondan koparabilmek için verilmesi gereken enerjidir. Genelde, çekirdekteki tek bir proton ya da nötronun bağlanma enerjisi, atomdaki bir elektronun bağlanma enerjisinden yaklaşık bir milyon kez fazladır.


Leave A Reply