Bağlılık İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Bağlılık Deyimleri

0

İçinde ve anlamında bağlılık, bağlanma geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Bağlılık hakkında deyimler ve anlamları.

Bağlılık İle İlgili Deyimler

Advertisement

Bağlılık İle İlgili Deyimler

 • ***bağlı kalmak
  uymak, tabi olmak: Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma ant içerim. -Anayasa.
 • ***bahtı bağlı olmak
  1) talihi kapalı olmak; 2) kız için evlenecek istekli çıkmamak.
 • ***eli kolu (eli ayağı) bağlı kalmak (durmak veya olmak)
  bir engel dolayısıyla hiçbir iş yapamaz duruma gelmek: Diplomatlarımıza, büyükelçilik ve temsilcilik binalarımıza, tankerlerimize yapılan saldırılara karşı elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. -T. Halman.
 • ***göbeği biriyle bağlı (beraber kesilmiş)
  her zaman birlikte bulunan, birbirinden ayrılmayan kimseler için kullanılan bir söz.
 • ***gözü bağlı olmak
  1) bağlanmak, tutulmak; 2) büyülenmiş bulunmak.
 • ***pamuk ipliğiyle bağlı olmak
  pamuk ipliğiyle bağlanmak.
 • ***etle tırnak gibi
  birbirlerine candan bağlı, sıkı ilişkili.
 • ***ilişiği kalmamak
  var olan ilgisi, bağlılığı artık olmamak: Onunla hiçbir ilişiğim kalmadı.
 • ***ipi koparmak
  bağlı bulunduğu kuruluşla veya yakınlığı bulunan kişi ile ilişkisini kesmek.
 • ***kilit gibi olmak
  birbirine çok bağlı ve dayanışmalı olmak.
 • ***sadakat göstermek
  bağlı kalmak: Eserin aslına fevkalade sadakat gösterilmiş olması da ayrıca kayda şayandır. -A. H. Çelebi.
 • ***sadık kalmak
  birine, bir şeye bağlılığını sürdürmek, bağlı kalmak: O tarihten sonra da bir daha görüşmediğimize göre, sözüme hâlâ sadık kaldığım söylenebilir. -E. Şafak.
 • ***sözüne sadık kalmak
  verdiği söze bağlı olmak: O tarihten sonra da bir daha görüşmediğimize göre, sözüme hâlâ sadık kaldığım söylenebilir. -E. Şafak.


Leave A Reply