Bahriye Nezareti Binası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bahriye Nezareti Binası Hakkında Bilgiler. Bahriye Nezareti Binası nerede ve ne zaman yapılmıştır gibi soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Bahriye Nezareti Binası

Bahriye Nezareti Binası, İstanbul’un Kasımpaşa semtinde, Haliç kıyısında, bugün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nca kullanılan yapı. Osmanlı Devleti’nin 1867-1922 arasında deniz işlerini yürüten Bahriye Nezareti için yapılmıştır, mimarı Sarkis Balyan’dır. Denize dik ve paralel iki eksen üstünde tam simetrik bir plan ve cephe düzeni olan, kareye yakın dikdörtgen bir yapıdır. Ana eksen uçlarında dört girişi olan yapıda tasarım açısından görülen en önemli özellik, her iki eksen üzerinde kesin bir simetri ile biçimlendirilmiş bir orta avlunun bulunmasıdır. Ortasında sekizgen planlı mermer bir şadırvanın yer aldığı mermer döşeli avlu iki katlı bir galeriyle çevrilidir.

Bu galerinin zemin katı, at nalı kemerlerle birbirine bağlanan ayaklar ve bu ayakların önünde ona bitiştirilmiş yarım yuvarlak gömme sütunlardan oluşmaktadır. Üst kattaki galeride ise düz lentolar dörtlü sütun gruplarına oturmaktadır. Dört cephesi de birbirinin aynı olan yapıya köşe odalarındaki çıkıntılarla belirli bir plastik değer getirilmiştir. Ayrıca genişlikleri aynı olan üç değişik biçimdeki pencereyle de çeşitlilik sağlanarak bu plastik etki artırılmıştır. Deniz cephesindeki blok, bahriye nazırına ayrılan bölüm olarak çok özenli düzenlenmiştir. Deniz tarafındaki tören girişi, zengin bezemeli bir giriş salonuna açılır. Giriş salonundan üst kata iki kollu geniş bir merdivenle ulaşılır. Üst katta nazıra ayrılan dairelerin yanında bekleme ve kabul salonları bulunur. Bezeme açısından da yapının bu bölümleri özellikle dikkati çeker.

Giriş salonunun duvarları ve tavanı geometrik biçimli panolar halinde bölünmüş, soyut yeni-klasik bezeme örgeleriyle doldurulmuştur. Belirli noktalara yerleştirilmiş madalyonlar içinde doğalcı çiçek demetle-riyle manzara resimleri de vardır.

Advertisement

Leave A Reply