Bakire Meryem Öğretisi Nedir?

0

Bakire Meryem öğretisi nedir? Hristiyanlıkta ve İslamiyette Meryem Ana’nın çocuk sahibi olması ile ilgili inançlar nasıldır, hakkında bilgi.

Advertisement

Bakire Meryem Öğretisi

Bakire Meryem Öğretisi; Hıristiyanlıkta, İsa’nın doğal bir babadan dünyaya gelmediğini, Meryem Ana’nın ona Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kaldığını öne süren temel öğretidir. İsa’nın yalnızca annesinin doğal olduğu öğretisi, Matta İncili’yle Luka İncili’nde İsa’nın çocukluğunu anlatan öykülere dayandırılır. 2. yüzyıla gelindiğinde bu öğreti, artık tüm Hıristiyan kiliselerince kabul edilmiş, Havariler Amentüsü’nde de yer almıştı. Protestanlığın ilahiyatta liberalizme yol açtığı 19. yüzyıla değin, birkaç küçük mezhep dışında öğretiye ciddi biçimde karşı çıkan olmadı. Meryem Ana’nın İsa’ya bakire olarak gebe kaldığı inancı, Katolik ve Ortodoks kiliseleri ile çoğu Protestan Kilisesi’nde bugün de temel inançlardan biridir. İslam da aynı inancı paylaşır.

Meryem Ana’nın İsa’ya gebe kalırken bakire olduğu öğretisinin sonuçlarından biri, bekâretinin sürekliliği, yani İsa’yı doğururken de bakire kaldığı, dolayısıyla kadınlara ilk günahın cezası olarak takdir edilen doğum acısını duymadığı ve doğumdan sonraki bütün yaşamı boyunca da bakire olduğudur. İncil’in yorumu açısından bazı sorunlar çıkaran bu öğreti, Kilise Babaları’ nın yazılarında yer almış ve Khalkedon (Kadıköy) Konsili’nce (451) benimsenmiştir. Ortodoks ve Katolik öğretilerin bugün de paylaştığı bu inanç, bazı Anglikan ve Lutherci ilahiyatçılarca sürdürülmekle birlikte bu öğretiyi benimseyen Protestan ilahiyatçıların sayısı çok azdır.


Leave A Reply