Bakırın Özellikleri ve Alaşımları Hakkında Bilgi

0

Bakırın özellikleri nelerdir? Bakır Alaşımları hakkında bilgiler. Bakır çalması nedir konuları hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bakır
Bakırın Özellikleri

Bakır günlük hayatta en çok karşılaşılan madenlerden biridir. Yoğunluğu 8,92, ergime noktası 1083″ dir. 2300° de kaynar. Yumuşak bir maden olması bakamından kolayca dövülür ve çekilir. Gümüşten sonra en iyi elektrik iletkenidir. Suyun ve su buharının etkisiyle paslanmaz. Bu bakımdan elektrik endüstrisinde iletken tel ve levha olarak, kullanılır. Isı iletkenliğinin de çok iyi olması bakımından, bakırdan buhar kazanı, borular, tüpler, ve mutfak eşyası da yapılır. Ote yandan, pirinç, tunç gibi çok kullanılan alaşımların yapılmasında bakır ana maddeyi teşkil eder.

Derişik ve kuvvetli asitler dahi bakıra asit olarak etki edemezler. Meselâ bir deney tüpüne bir miktar bakır talaşı konsa, üzerine de tuz asidi ilâve edilse, hiçbir etki görülmez. Ancak, sıcakta yüksekken özelliği gösteren bazı asitler, bakıra asit olarak değil de yükseltken olarak etki ederler. Bir deney tüpünün içindeki bakır talaşının üzerine soğukta sülfürik asit ilâve edilirse hiçbir etki görülmez. Fakat bu karışım ısıtılacak olursa kükürt dioksit çıkar, bakır erir, mavi renkli bir eriyik meydana getirir.

Bakır Alaşımları

Bakır saf haldeyken kolaylıkla işlenir. Fakat bu yumuşaklığından ötürü dayanıksızdır, tornaya pek gelmez. İletken olarak faydala-nılmıyacaksa sertlik ve dayanıklılık vermek için bakırın içine başka madenler karıştırılır. Böylece, bakır alaşımları elde edilir. Bu arada, bakırla nikelin karıştırılmasından ortaya çıkan «para alaşımı» hem son derece serttir. Bakırla berilyumdan yapılan bir alaşım da son zamanlarda paraların yapılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni alaşım o kadar serttir ki çeliği bile keser. Bakır, ayrıca, altına sertlik vermek için de kullanılır.

Başlıca Bakır Alaşımları

Alaşım Bakır Diğer Madde
Pirinç %60-73 %27-40 Çinko
Tunç (Bronz) 89% %11 Kalay
Gümüş Para 10% %90 Gümüş
Nikel Para 75% %25 Nikel
Alüminyum Tuncu 90% %10 Alüminyum
Çan Metali %75-80 %20-25 Kalay

Bakır Çalması

Bakır çok eski zamanlardan beri kapka-cak yapımında kullanılır. Çabuk oksitleşerek kimyevi bileşikler meydana getiren bir maden olduğundan bakırdan yapılan yemek kaplarının kalaylanması gerekir. Kalaysız kablar yemek, süt vs. ile temas edince birtakım kimyasal tuzlar meydana getirir. Bu tuzların rengi açık mavi veya yeşildir.

Başlıca bakır tuzları, bakır sülfat, bakır nitrat, bakır klorürdür. Bunların hepsi de çok zehirli olduğundan yiyeceklere bulaşması tehlikelidir. Kalaysız kablara yiyecek konunca mavi ve yeşil tuzlar meydana gelir, bunların yiyeceğe bulaşmasına «bakır çalması» denir. Bakır çalmış yemeklerin yenmesi insanı zehirler.

Bakır zehirlenmesinde hasta kusturulur, midesi yıkanır. Tedavide kullanılan diğer maddeler, süt, albüıninli su, kükürtlü maden suyu» «hyposulfite de soude» ve müshil ilâçlarıdır.


Leave A Reply