Bakırın Tarihçesi

0
Advertisement

İnsanoğlunun kullanmış olduğu ilk madenlerden birisi olan bakırın tarihçesi ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

Bakır ÇaydanlıkBakır insanların ilk kullandığı madenlerden biridir. Milâttan 8.000 yıl öncesinden beri bilindiği sanılmaktadır. Bakırın altın ve gümüş gibi önemli bir kullanılış alanı bulunmasının sebebi, bazan saf halde bulunabilmesi, soğukken bile dövülüp biçim verilebilmesidir.

Yeni Taş Çağı insanları bakırdan bıçak vs çekiçler yapmışlardır. Bakırın faydaları anlaşılınca ilkel insanlar bunu araştırmaya koyulmuş ve çok geçmeden yumuşatmayı da başarmışlardır. Çünkü oldukça yumuşak bir maden olan bakırı alelade ateşte bile yumuşatmak, ondan sonra da biçim vermek mümkün olabiliyordu.

Bakır eşyanın daha gelişmiş çağının M.Ö. 5 000 yıllarına rastladığı sanılmaktadır. Bundan sonra bakır üzerindeki çalışmalar iyice gelişmiş, M.Ö 3.700 yılından itibaren tunç yapılmaya başlanmıştır.

Bakır bundan sonra Mısır’dan Yunanistan’a geçmiştir. Asya da ilk defa ne zaman kullanıldığı kesin olarak” bilinmemektedir. Çin’de 2.500 yılında kullanılmakta olduğu Şu Kıng destanından anlaşılmıştır, Anadolu’da da Bakır Çağ kalıntıları bulunmuştur.

Advertisement

Amerika’da ise bakır ancak 100-200 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır.


Leave A Reply