Bakırköy Bez Fabrikası ve Akıl Hastanesi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ülkemizde oldukça bilinen ve tanınan iki kurum olan biri Bakırköy Bez Fabrikası ve diğeri de Bakırköy Akıl Hastanesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bakırköy Akıl Hastanesi

Bakırköy Akıl Hastanesi


Bakırköy Bez Fabrikası

İstanbul’un ve Türkiye’nin en eski fabrikalarından olan Bakırköy Bez Fabrikası da ilçe sınırları içindedir. Fabrika 1850 yılında «Basmahane» adı altında şahıslar tarafından kurulmuştur. İlk günlerde el dokumacılığı ve el basmacılığı yapılmaktaydı. Daha sonra İngiltere’den getirilen bez ve basma örnekleri başarıyla kopya edilmiş, Türk desen ve motifleriyle çok güzel basmalar dokunmuştur. Kuruluşundan on yıl sonra 1860 yılında fabrika «Hazine-i Hassa» ya devredilmiştir. 1867’ye kadar Hazine emrinde çalışan fabrika o tarihte Harbiye Nezareti Levazımat-ı Askeriye Dairesi’ne verilmiş, 51 yıl ordu için bez dokumuştur. 1921′ de de Harbiye Nezareti Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne geçmiştir. 1924’te yenî makinelerle verimi artırılmış, 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası’na, 1932’de Sanayi Ofisi’ne geçmiş, bir yıl sonra da Sümerbank’a devrolunmuştur.

Bakırköy Akıl Hastanesi

Bakırköy Akıl Hastanesi ilçenin 2 kilometre kadar kuzey-batısında, İstanbul Reşadiye Kışlası binalarındadır. Daha önce akıl hastanesi Üsküdar’da Toptaşı’ndaydı. Cumhuriyetin ilânından sonra gene Üsküdar’da Nuhkapısı yakınlarındaki Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi başhekimliğine Dr. Mazhar Osman Uzman tâyin edilmişti. Hastanenin yetersizliğini gören ünlü doktor, Bakırköy’de bulunan Reşadiye Kışlasının yarıda kalmış binalarına nakil için teşebbüse geçmiştir. Kışlaya bin dönüm arazi eklenerek hastanenin 27 haziran 1927’de buraya taşınması sağlanmıştır. Zamanla kışla binaları modern bir hastane haline getirilmiş, yeni pavyonlar ilave edilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply