Bakırköy Nerededir? Bakırköy İlçesinin Özellikleri, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bakırköy nerededir? Bakırköy hangi ilimize bağlıdır? Bakırköy ilçesi tarihi, özellikleri, gezilecek yerleri hakkında bilgi.

Bakırköy

Kaynak: bakirkoy.bel.tr

Bakırköy

İstanbul İli’ne bağlı ilçe ye merkezidir. İlin güneyinde; Marmara Bölgesi’nin Avrupa kıyısında yer alır. İstanbul’un en kalabalık ilçesiyken mahallelerinden Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören 1992’de ilçe yapılınca yüzölçümü ve nüfusu azaldı. Modern çarşıları, büyük mağazaları, sinemaları, tiyatroları, turizm tesisleri, sürekli gelişen endüstri ve nüfus yapısı, hızla yükselen kentleşme oranıyla İstanbul’ un batısmda ikinci bir kent merkezi gibidir.

Tarih

Bakırköy sınırları içinde 1963′ te yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular, ilçe tarihinin ilkçağa kadar uzandığını kanıtladı. Antik Çağ’da Hebdemon adıyla anılan ilçe, Roma ve Bizans döneminde yazlık olarak kullanıldı ve yöre, yazlık saraylar, köşkler, kiliselerle donatıldı. Bizans döneminde çeşitli saldırılara uğrayan ve yağma edilen kasaba, 1204’te Haçlıların istilasından sonra eski önemini ve canlılığını yitirdi. Bizans’ın son döneminde Uzunköy anlamına gelen Makro Hori adını alan kasaba, Osmanlıların eline geçtikten sonra Mak-rıköy adıyla anıldı. 17. yüzyıldan başlayarak Türklerin kasabaya yerleşmeye başlamasıyla yapılan yeni köşkler ve yazlıklarla yeniden eski canlılığına kavuştu.

Cumhuriyetin ilanından sonra ulusal sınırlar içindeki yabancı kökenli adlar değiştirilirken, Makrıköy adı değiştirilerek kasabaya Bakırköy adı verildi. 30 Mayıs 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla İstanbul’un ilçesi oldu.

Bakırköy Bizans devrinden beri bir sayfiye semti olarak bilinmektedir. Önceleri Hebdomon, sonraları Makrohora adı ile anılan bu semte Osmanlılar devrinde Makrıköy denilmiş, Cumhuriyetten sonra Bakırköy adı verilmiştir.

Bizanslılar zamanında burada saraylar, kiliseler, çeşitli binalar yapılmıştır. Osmanlılar devrinde de Bakırköy ve çevresi önemini muhafaza etmiştir. Florya’da padişahlara ait büyük bir bahçenin bulunduğu tarihî kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bakırköy ile Kazlıçeşme arasında padişahlara ait İskender Çelebi Bahçesi bulunmaktaydı. İstanbul’un ünlü mesirelerinden olan bahçe içinde köşkler de bulunuyordu. Çok zengin olan, çok parlak bir hayat yaşıyan İskender Çelebi, Kanunî Sultan Süleyman zamanında Defterdar’dı. 1833 yılında, bu bahçenin arsasının bir kısmı üzerinde Sultan II. Mahmut’un fermanı ile bir veba hastanesi yapılmıştır.

Advertisement

Bakırköy ve çevresi zamanımızda da sayfiye semti olmak önemini devam ettirmiştir. Ayrıca, Cumhuriyetin ilanından sonra Florya, Çekmece gibi semtleri başlı başına bir plaj sitesi haline getirilmiştir.

Bakırköy Bez Fabrikası

İstanbul’un ve Türkiye’nin en eski fabrikalarından olan Bakırköy Bez Fabrikası da ilçe sınırları içindedir. Fabrika 1850 yılında «Basmahane» adı altında şahıslar tarafından kurulmuştur. İlk günlerde el dokumacılığı ve el basmacılığı yapılmaktaydı. Daha sonra İngiltere’den getirilen bez ve basma örnekleri başarıyla kopya edilmiş, Türk desen ve motifleriyle çok güzel basmalar dokunmuştur. Kuruluşundan on yıl sonra 1860 yılında fabrika «Hazine-i Hassa» ya devredilmiştir. 1867’ye kadar Hazine emrinde çalışan fabrika o tarihte Harbiye Nezareti Levazımat-ı Askeriye Dairesi’ne verilmiş, 51 yıl ordu için bez dokumuştur. 1921′ de de Harbiye Nezareti Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne geçmiştir. 1924’te yeni makinelerle verimi artırılmış, 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası’na, 1932’de Sanayi Ofisi’ne geçmiş, bir yıl sonra da Sümerbank’a devrolunmuştur.

Bakırköy Akıl Hastanesi

Bakırköy Akıl Hastanesi ilçenin 2 kilometre kadar kuzey-batısında, İstanbul Reşadiye Kışlası binalarındadır. Daha önce akıl hastanesi Üsküdar’da Toptaşı’ndaydı. Cumhuriyetin ilânından sonra gene Üsküdar’da Nuhkapısı yakınlarındaki Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi başhekimliğine Dr. Mazhar Osman Uzman tâyin edilmişti. Hastanenin yetersizliğini gören ünlü doktor, Bakırköy’de bulunan Reşadiye Kışlasının yarıda kalmış binalarına nakil için teşebbüse geçmiştir. Kışlaya bin dönüm arazi eklenerek hastanenin 27 haziran 1927’de buraya taşınması sağlanmıştır. Zamanla kışla binaları modern bir hastane haline getirilmiş, yeni pavyonlar ilave edilmiştir.


Leave A Reply