Bakterilerin Keşfi

0

Bakteriler ne zaman ve nasıl keşfedilmiştir? Bakterileri kim keşfetti, mikroskobun icadı ve bakterilerin keşfi hakkında bilgi.

bakteriBakterilerin Keşfi;

Advertisement

16. yüzyılın şonu ve 17. yüzyılın başında, ilk mikroskopların yapılmasıyla mikroorganizmalar âlemi keşfedilmeye başlandı.

Antoni Van LEEUWENHOEK , çok iyi görüntü verebilen mercekler yapmıştır. Bu mercekleri birleştirerek geliştirdiği mikroskopla, su damlacıklarında hareket eden çeşitli özellikteki küçük canlı organizmaları incelemiştir. Mikroskopta gördüğü canlılarla ilgili çalışmasını 1676 yılında Londra’daki bir dergiye göndermiş ve yayımlamıştır. Bu makalede; bir hücreliler ve küçük su hayvanlarına ait resimlerle bakterilerin ilk tanımı yer almaktaydı.

LEEUWENHOEK‘un mikroskobik gözlemlerle, bakteriler hakkında elde ettiği bilgiler, bugün bile geçerliliğini korumaktadır. Meselâ LEEUWENHOEK, bakterileri morfolojik özelliklerine göre başlıca yuvarlak, çomak ve spiral diye ayırmıştır.

Mikroskobun keşfiyle bilim adamlarının bakterileri incelemeleri arasında oldukça uzun bir zaman geçmiştir. 19. Yüzyılın ortalarına kadar, “bacterium” kelimesi bilim sözlüğüne girmemiştir. Aynı yüzyılın sonlarına doğru bakterilerin yapısı ve şekli hakkında pek çok bilgiler elde edilmiştir. Alman botanikçisi F.J.COHN, bakterilerin genel olarak iki tabakadan meydana geldiğini, tam bir hücre çeperine sahip olduklarını ve mavi-yeşil alg denilen ilkel bitkilere çok benzediklerini belirtmiştir.

Advertisement


Leave A Reply