Bakü Neresidir? Bakü’nün Tarihçesi

0

Bakü şehri nerededir? Bakü şehrinin konumu, özellikleri, tarihçesi, tarihi yerleri. Bakü hakkında bilgi.

Advertisement

Bakü; Azerbaycan’ın başkentidir. Metropoliten alan Hazar Denizi’nin batı, Apşeron Yarımadası’nın güneybatı kıyısındadır. Liman kenti olan Bakû, ülkenin önemli petrol üretim merkezlerindendir. Kentin çevresinde ve özellikle Apşeron Yarımadası ile Hazar Denizi kıyılarındaki kuyulardan çıkartılan ham petrol, antımevlerinde işlenen bir çift boru hattıyla Karadeniz kıyısındaki Batum’a, Hazar Denizi ve demiryolu aracılığıyla öteki büyük merkezlere taşınır.

Kent, ülkenin endüstri (petrol arıtma ve işleme, petrol arama, çıkarma araç-gereçleri, kimya, gemi yapımı, çimento, dokuma, besin) kültür (Bakû Üniversitesi 1920; Azerbaycan Bilimler Akademisi, 1945; araştırma enstitüleri, teknik ve meslek okulları, opera, bale, tiyatro ve kitaplıklar) merkezidir.

Tarih: Büyük İskender tarafından kurulduğu sanılan Bakû, kendi adıyla anılan körfezin kıyısında yer alır. Körfez, güçlü kuzey rüzgârlarına karşı gemilerin sığındığı doğal bir liman durumundadır. Bakû adı Farsçada “rüzgâr kenti” anlamına gelir. 7. yüzyıldan önce Arapların sonra Türklerin eline geçen kent, Şirvan Şahlar döneminde devlet merkezi olarak kullanıldı. 16. yüzyılın başlarında Safevi Şahı İsmail tarafından İran topraklarına katıldı. Daha sonra Özdemiroğlu Osman Paşa’nın ele geçirdiği kent, 1723’te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan antlaşma gereğince Ruslara geçti. 1723-1735 arasında Ruslarla İranlılar arasında sık sık el değiştiren kent, 1806’da kesin olarak Rus egemenliğine girdi. 19. yüzyıl sonlarına doğru petrol yataklarının bulunmasıyla özellikle 1917 Devrimi sonrasında hızla gelişerek SSCB’nin önemli endüstri merkezlerinden biri oldu. Bağımsızlık sonrasında (1991) ülkenin en büyük ve önemli kenti durumuna geldi.

Tarihsel Eserler: Kentte Osmanlı ve İran egemenliği dönemlerinden kalma çok sayıda tarihsel yapı vardır. Meryem Kulesi (12. yüzyıl). Hilal Camisi (1309) Cuma Camisi (1438), Han Sarayı (15. yüzyıl). Eski Cami (1440) bunlarm başlıcalarıdır.

Advertisement


Leave A Reply