Bakü Tarihi

0

Azerbaycan’ın başkenti ve Kafkasya’nın en önemli şehri poziyonundaki petrol zengini Bakü kenti tarihi ile ilgili olarak kısaca bilgiler.

Bakü , Azerbaycan

Bakû, bir söylentiye göre, Sâsânîler’den Nurşiviran tarafından yaptırılmıştır. Fakat bazı tarihçiler bu bilginin doğru olmadığını söylerler. Bakû Araplar zamanında Derbent’e bağlıydı. Moğol istilâsından sonra da bir ticaret şehri olarak gelişti. XIV ve XV. yüzyıllarda şehir Şirvanşahlılar’ın yazlık başkentleri oldu, 1501 yılında da Şah İsmail şehri alarak etrafındaki sûrları yıktırdı.

Bakû’nun Osmanlılar’ın eline geçişi 1583′ te Ozdemiroğlu Osman Paşa tarafından sağlandı. Şehir 1606 yılına kadar Os’manlılar’ın elinde kaldı. O tarihten 1724’e kadar Irân sınırları içinde bulunan Bakû, 1724’te Osmanlı lmparatlorluğu ile Rusya arasında yapılan bir anlaşma ile Iran ikiye bölününce Bakû Rusya’ya bırakıldı. 1734’te bağımsız bir hanlığın başkenti oldu, 1806’da yeniden Ruslar’ın el[ne geçti, 1918’de Millî Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. O yıl Bolşevikler’İn tecavüzüne uğrayan Bakû, 14 eylülde Osmanlı ordusü tarafından kurtarıldı, 1920’de Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.

Günümüzde Bakü bağımsız bir devlet olan Azerbaycan’ın başkenti olup son dönemlerde yapılan yatırımlar ile bir cazibe şehri haline gelmiştir.


Leave A Reply