Bal Nedir? Sözlük Anlamı

0

Bal ne anlama gelir? Bal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
2. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı
3. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek, bulmak
“sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz” anlamında kullanılan bir söz
bir yerin çok temiz olduğunu anlatan bir söz
“Nuri, şöyle böyle ama teyzen çok temiz bir kadına benziyor. Evin her tarafına bal dök de yala.” – H. R. Gürpınar
1. pek tatlı
2. şüpheye yer bırakmadan, çok iyi, adamakıllı
“Hepsi o kadar sahici ki telefonun öbür ucundaki bal gibi inanıyor.” – T. Halman
kovandan bal ürünü almak
“imkânları geniş bir işin başında bulunan kimse bunlardan az da olsa yararlanır” anlamında kullanılan bir söz
“Hacı Ferhat Efendi, Abdülhamit devrinin bal tutup da parmağını yalayanlarındandı.” – H. R. Gürpınar
“herkesin veya her şeyin kendisine özgü bir özelliği vardır” anlamında kullanılan bir söz
“bir kimsenin elinde başkasına verilecek veya satılacak bir şey bulunması, ondan kendisinin de yararlanmasına engel değildir” anlamında kullanılan bir söz
“güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer” anlamında kullanılan bir söz
“ne varsa küçük çocukta vardır” anlamında kullanılan bir söz
“güzel yemeyi, güzel giymeyi, güzel eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapabilir” anlamında kullanılan bir söz
“güzel şeylerin çevresinde, ondan yararlanmak isteyen asalaklar dolaşır” anlamında kullanılan bir söz
Zar kanatlılardan, bal yapan bir tür eklem bacaklı (Apis mellifica)
Almaşık yapraklı, kırmızı veya kırmızıya çalan sarı renkli çiçekli ağaççık
Bal peteğini andıran bir dikiş büzgüsü türü
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
1. İçi turuncu, iri ve tatlı bir tür kabak (Cucurbita moschata)
2. Aptal, beyinsiz kimse
Bal kovanlarına çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella)
1. Açık sarı renk
2. Bu renkte olan
1. Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
“Bal mumu gibi bir el, yorganın altından çıktı.” – H. E. Adıvar
2. Bu maddenin sanayide kullanılmak için yapay olarak hazırlanmışı
“Askerî müzedeki bal mumundan yeniçeri heykelleri gibi güzel.” – S. F. Abasıyanık
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
Bitkilerin yaprak, yumurtalık ve erkek organlarının dibinde bulunan ve bal özü çıkaran bez
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha, arı dalağı
1. Kahverengiye çalan sarı renk
2. Bu renkte olan
“Bal rengi gözlerin gözdağıyla, korkuyla sinmeyen cesareti olduğunu anlamıştı.” – H. E. Adıvar
Deli bal
Arıların zehirli çiçeklerden topladıkları bal, acı bal
Peteklerden süzülerek elde edilen bal
Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk, kedi balı
Arıların sarı çam üzerinde bulunan yaprak bitlerine salgıladıkları sıvıdan oluşturdukları bir bal türü
Gümeciyle birlikte bulunan süzülmemiş bal
Güneşte bal koyuluğuna getirilmiş üzüm şırası
Ağaç balı
Sarı ve saydam bal
Meyan kökünden elde edilen bir içecek türü
1. Oğul arılarının yaptığı bal
2. Bir büyükanneye veya büyükbabaya göre oğuldan olan erkek torun
Beyaz bal
Advertisement

Leave A Reply