Bali Adası Nerededir? Bali Adası Tarihi

0
Advertisement

Bali Adası nerededir? Bali Adası’nın özellikleri, gezilecek yerleri, tarihçesi, ekonomisi, Endonezya Bali Adası hakkında bilgi.

bali-adasiBali Adası;Endonezya’da, Cava ile Lombok adaları arasında ada ve yönetim birimidir. Küçük Sunda Adaları’nın en batıda olanıdır. Yüzölçümü 5.561 km2.

Cava Adası’nın doğu ucunda, Bali Denizi ile Hint Okyanusu arasındadır. Dağlık ve volkanik bir yapı gösteren adada; Abang (2.152 m), Tabanan (2,275 m), Agung (3.142 m) gibi bir grup genç volkan, başlıca yükseltileri oluşturur. Adanın güney ve batı kıyılan düzlüktür. Bu düzlüklerde pirinç ekilir. Tropikal iklimin egemen olduğu adada yıllık sıcaklık ortalaması 26°C’ın altına düşmez. Bali’nin başlıca gelir kaynağı olan pirinç, ekili alanların yandan çoğunu kaplar. Ayrıca mısır, yumrulu bitkiler, yerfıstığı, pamuk da ekilir; meyveciliğin yanı sıra, hindistancevizi, kahve, çay, kakao, tütün vb ticari bitkiler yetiştirilir. Sığır ve domuz besiciliği de yapılan adada besin üretimi halkın gereksinimini karşılayacak düzeydedir. Küçük yerleşim merkezlerinde el sanatları gelişmiştir. Hint kökenli Balilerden başka, adanın kuzey ve batı yörelerinde az sayıda Müslüman yaşar. Kasabalarda ticaret Çinlilerin elindedir. Yerli halk arasında hemen hemen hiç Hristiyan yoktur.

bali-adasi-1Tarih. Bali tarihi, Doğu Cava’nınki ile iç içedir. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Bali’den göç edenler oluşturmasına karşın, Bali 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Endonezya’nın büyük bir bölümünü egemenliği altında tutan Sirivicaya İmparatorluğu’nun etki alanı dışında kalabildi. 1000 yıllarında Doğu Cava’yı yöneten Kral Airlangga, Bali’yi ele geçirdi. 13. yüzyılın sonlarında Bali, Macapahit İmparatorluğu’ nun egemenliğine girdi. 16. yüzyılın başlarında Müslümanlar, Macapahit İmparatorluğu’nu yıkınca başta din adamları, bilginler ve sanatçılar olmak üzere, büyük çoğunluğu Müslüman olan Cavalılar, Bali’ye göç ederek burayı sanat, kültür ve din merkezi durumuna getirdiler. 1596’da ilk kez Hollandalı Houtman, adayı ziyaret etti. 17. yüzyılın sonlarında Bali, birbirinden bağımsız 9 prensliğe bölündü. Bunlardan Surakarta prensi haklarım Hollandalılara devretti. Bali 1840’a kadar Avrupalıların serbestçe uğradıkları bir ada olarak kaldı. Bu tarihte adaya el koymak isteyen ve şiddetli bir direnişle karşılaşan Hollanda, Bali’yi ancak 1908’de kesin olarak egemenliği altına alabildi, ikinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Bali Adası’nı işgal ederek Cava Adası’na yapılan bir saldın için üs olarak kullandılar. Savaş sonrasında Hollandalılar, adayı geri aldılar. Bali, Endonezya’ya bağlandı. 1950’de yapılan yeni düzenlemede Endonezya’nın yönetim birimlerinden biri haline getirildi. Kendine özgü yapılar, çalgı araçları, dansları ve masklarıyla, Bali Adası günümüzde de Uzakdoğu’nun önemli kültür merkezlerinden biri olarak canlılığını korur.

Advertisement

Leave A Reply