Balkan İttifakı’na Katılan Devletler – Kurulma Amacı

0

Balkan İttifakı ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Balkan İttifakı’nın önemi, tarihi, nedenleri ve katılan ülkeler hakkında bilgi.

Balkan İttifakı’na Katılan Devletler – Kurulma Amacı

Balkan İttifakı (1954-1960)

Katılan devletler: Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya

Advertisement

Nedenleri:

1. Türkiye’nin NATO’ya katılması ile SSCB -Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesi

2. Ülkelerin sınırlarını güvence altına alacak bölgesel savunma sistemleri kurmak istemesi

1951’de üç ülke arasında başlayan yakınlaşma sonunda 28 Şubat 1953’te Ankara’da üç ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından bir “Dostluk ve İş Birliği Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşma ile üç devlet ortak çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine danışacaklar, üye devletlerin Dışişleri Bakanları yılda en az bir defa toplanacaklardı. Öte yandan pakt, öbür Balkan ülkelerinin katılmasına açık tutulmuştu. Antlaşma, dört yıllık bir süreden sonra tarafların bir yıl önceden haber vererek çekilebileceklerini öngörüyordu.

Advertisement

Balkan Paktı, üye ülkelerin 9 Ağustos 1954’te imzaladıkları Bled Antlaşması’yla yeni bir aşamaya ulaşarak ortak savunma ve İş Birliği Antlaşmasına dönüştü. Üye ülkeler, dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı karşılıklı yardımda bulunmayı kabul ettiren ve antlaşmanın süresi yirmi yıldı.

Uluslararası politikada yaşanan değişmeler, Türkiye ve Yugoslavya arasındaki görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, Yugoslavya ile SSCB arasındaki gerginliğin azalması ve iki devletin yakınlaşması Yugoslavya’nın pakta olan ilgisini azalttı.

Yugoslavya’nın tarafsız Blok’a geçişi ile ittifak kâğıt üzerinde kaldı. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Sorunu’nun ortaya çıkması, üye ülkeler arasında ideolojik farklılıkların belirginleşmesi paktın olumlu havasını yok etmeye başladı ve Haziran 1960’ta pakt resmen sona erdi.


Leave A Reply