Balta Limanı Antlaşması Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Balta Limanı Antlaşması neden ve ne zaman imzalanmıştır? Balta Limanı Antlaşması önemi ve sonuçları hakkında bilgi.

Balta Limanı Antlaşması (1838);

Osmanlı Devleti, Rusya ile yakınlaşarak İngiltere ve Fransa ile olan siyasi ilişkilerin yeni bir boyut kazanmasına neden olmuştur.

Rusya’nın tarihi emelleri nedeniyle çok fazla güvenilir olmaması, Osmanlı Devleti’nin ingiltere ile ilşkilerini iyileştirmesini gerekli kılmaktaydı. Bu durumun bilincinde olan ingiltere, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanarak 1838’de Balta Umanı Ticaret Antlaşması nın imzalanmasını sağlamıştır.

Bu antlaşma sonucunda;

✓ İngiliz malları Osmanlı pazarlarına egemen olmuştur.

Advertisement

✓ Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden dışa bağımlılığı artmıştır.

✓ Osmanlı ülkesinde yabancılara uygulanan iç gümrük vergisi kaldırılmıştır. Bu durum, yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesini zorlaşmıştır. Bunun sonucunda bir çok Müslüman tüccar ticaret hayatından çekilmiştir.

✓ Osmanlı Devleti verdiği ekonomik ayrıcalıklarla Mehmet Ali Paşa‘ya karşı İngiltere’nin desteğini sağlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin ingiltere ile yakınlaşması üzerine Fransa, Osmanlı Devleti’ne karşı Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘yı destekleme politikası izlemeye başlamıştır.

Bunun üzerine 25 Kasım 1838’de Osmanlı Devleti, Fransa ile Balta Limanı Ticaret Antlaşması şartlarına benzer özellikler taşıyan bir antlaşmayı imzaladı. Böylece, Osmanlı Devleti Fransa’yı da yanına çekmeye çalıştı.

Advertisement


Leave A Reply