Bama ne demek?

0

Bama ne demek? Kenan geleneğinde yüksek bir yere kurulan açık hava tapınağı olan bama ile ilgili bilgiler.

bamaBama (İbranicede “yüksek yer”), İsrail ya da Kenan geleneğinde genellikle yüksek bir yere kurulan açık hava tapınağı.

İsrailoğullarının Kenan ülkesini (Filistin) İÖ 12-11. yüzyıllarda istilasından önce bama, Kenan ülkesinin bereket tanrıları olan Baal ve Aşerot’ların (Sami tanrıçaları) tapınağı olarak kullanılıyordu. Kimi zaman bir ağacın altında ya da bir korulukta kurulan bama’ da, sunaktan başka matztzevot (ilahi varlığı simgeleyen taş sütunlar) ve aşerim (tanrıçaları simgeleyen ahşap sütunlar) yer alırdı. Bama”âdi aynca hammanim de (küçük tütsü sunakları) bulunurdu. İsrail’de Megiddo’da ki İÖ 2500’den kalma bama, bilinen en eski örneklerden biridir.

İsrailoğullan kutsallık ile yüksek yerler (örn. Sina Dağı) arasında bağlantı kurdukları için, Kenan ülkesinin bama’larını, kendi tanrıları Yehova’ya tapmak için kullandılar. Daha önce göçebe olan İsrailoğullan, Baal yerine Yehova’yı koyarak, Kenan ülkesinin tarımla ilgili bereket ayinlerini benimsediler. İsrailoğullarının yargıç ve peygamberleri bu gibi ayinlerin benimsenmesine İÖ 12. yüzyıldan İÖ 7. yüzyıla değin karşı çıktılar; bu durum tapınma yeri olan birçok yerel bama’nm İÖ 621’deki Tesniye Reformu ile yok edilmesiyle sonuçlandı. Böylece, Kudüs’te Sion Dağındaki Tapınak, İsrail dininin tek yasal tapınma yeri oldu ve bama sözcüğüne bir ayıplama ve küçümseme anlamı yüklendi.


Leave A Reply