Bamileke Halkları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bamileke halkları ile ilgili bilgiler. Kamerun’un Bamileke bölgesinde yaşayan Batı Afrikalı yaklaşık 90 topluluk hakkında genel bilgiler.

Bamileke halkları, Kamerun’un Bamileke bölgesindeki 90 kadar Batı Afrikalı topluluk. Nijer-Kongo ailesinin Benue-Kongo koluna ait bir dil konuşurlar. Kendilerinden söz ederken Bamileke yerine bağlı bulundukları krallıkların adını kullanırlar.
Bamilekeler
Bamileke krallıklarının bazılarında tanrı kral, başkenti süsleyen görkemli saraylar, sayısız görevli ve hizmetçiler, büyük saygınlığı ve nüfuzu olan ana kraliçe gibi Afrika krallıklarının ayırt edici Özellikleri görülür. Soy ve miras çizgisi babayanlıdır. Çokkanlılık yaygın bir uygulamadır; evlilikte genellikle başlık parası ödenir.

Bamileke halkları yerleşik tanmla uğraşırlar. Yöresel ürünleri mısır, gölevez ve yer fıstığıdır. Erkekler tarla açma, ev yapma ve el sanatları gibi işleri yaparken, kadınlar tarlayı sürüp ekerler. Besicilik siniri: olarak yapılır.

Yerleşme dokusu genellikle dağınık çiftlik evlerinden oluşmuş topluluklar biçimindedir. Kare evlerin koni biçiminde saz damlan vardır; rafya sırıklardan yapılma kafes duvarlar çamurla sıvanmıştır. Şeflerin evleri oymalı kapı çerçeveleri ve ev kazıkları ile süslenmiştir. Bamileke halkları arasında ahşap oymacılığı, fildişi ve boynuz işlemeciliği geçmişte yaygın bir uğraştı.

Atalara tapınma egemen dini oluşturur; soyun büyüğü ataların kafataslarını korur ve onlara adaklar sunar. Büyü yapan ve ilaç hazırlayan büyücü hekimler aynı zamanda bir örümceğin işaretli otların kenarları üzerindeki hareketlerini yorumlayarak kehanette bulunurlar. Daha çok kuzey bölgesinde olmak üzere bazı Bamileke halkları İslamlığı benimsemiştir; Hıristiyanlığı seçen kabileler de vardır.

Advertisement

Leave A Reply