Banaz Çayı Hakkında Bilgi

0

Banaz çayı nerededir? Banaz çayı nereye dökülür? Banaz çayı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Banaz Çayı
Banaz Çayı, Ege Bölgesi’nde, Büyük Menderes Irmağının önemli kollarından biri. Uşak’ın 35 km kuzeydoğusunda 2.309 metre yüksekliğindeki Murat Dağından doğar, uzunluğu 170 km’dir. Dağın güneydoğu yamaçlarındaki bol sulu kaynaklardan beslenir. Önceleri kuzey-güney doğrultusunda aktıktan sonra güneybatıya dönerek Banaz Ovasına girer.

Banaz kentinin 1 km doğusunda kuzeyden gelen Gürlek Çayı ve Aliören Deresini alarak oldukça güçlü bir akarsu haline gelir. Banaz’ın hemen güneyinden geçtikten sonra güneye yönelir. Susuz kasabası yakınlarında doğudan Böğürtlen Deresini, batıdan Derin Deresini alıp oldukça dar ve derin bir boğaz oluşturarak ovadan çıkar. Çok derin kanyon biçimli bir vadi içinde 25 km boyunca akar. Çoğuplu köyü yakınlarında geniş bir yay çizerek batıya yönelir ve doğudan gelen Bulkaz Çayını alır. Bu noktadan sonraki hemen hemen yan uzunluğunu oluşturan çığın boyunca dik yamaçh derin bir vadi içinde çağlayanlar yaparak ve menderesler çizerek akar. Kuzeyden gelen ve Demirciler Deresi olarak da bilinen Kazancı (Yavu) Deresi kolunu aldıktan sonra Büyük Menderes’e karışır. Günümüzde Banaz Çayı Ulubey kasabasının güneyinde Adıgüzel Baraj Gölüne dökülür.

Akdeniz iklimi özelliği taşıyan bir yörede bulunması nedeniyle Banaz Çayının akış rejimi düzensizdir. Genellikle kış sonu ve ilkbaharda bol su taşıyan çay, yaz sonunda küçük bir dere görünümü alır. Bununla birlikte, büyüklü küçüklü birçok akarsu tarafından sürekli beslendiğinden bütün yıl yatağında su taşır.


Leave A Reply