Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar – Vapura Kimler Bindi

0
Advertisement

16 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele için yola çıkan Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte olan kişilerin listesi.

Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar

Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar

Belki de Türk tarihinin en önemli vapuru ya da gemisi sayılabilecek Bandırma Vapuru büyük Türk devrimcisi, askeri, insanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da ki Milli Mücadele ateşini yakması için onu taşımış ve Türk milletinin gönlünde büyük bir taht kurmuştur.

Peki 16 Mayıs 1919 tarihinde yola çıkan ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ulaşan bu Bandırma Vapuru’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında kimler vardı. İşte Bandırma vapurunda yer alanların tam listesi.

Miralay Refet — 3. Kolordu Komutanı sıfatı ile
Miralay Kâzım (Manastırlı) — Müfettişlik Erkân-ı Harbiye Reisi
Kaymakam Mehmet Arif — Müfettişlik Erkânı Harbiye reisi
Binbaşı Hüsrev — Birinci Şube Müdürü
Binbaşı Kemal — Topçu kumandanı
Miralay İbrahim Tali — Sıhhiye Reisi
Binbaşı Doktor Refik — Sıhhiye Reis Muavini
Yüzbaşı Cevat — Ser yaver
Yüzbaşı Mümtaz — Erkânı Harbiye mülhakı
Yüzbaşı İsmail Hakkı — Erkânı harbiye mülhakı
Yüzbaşı Ali Şevket — Emir zabiti
Yüzbaşı Mustafa — Karargâh Kumandanı
Mülâzım-i evvel Hayati — Erkânı Harbiye Reisi yaveri
Mülâzım-i evvel Abdullah — İaşe Zabiti
Mülâzım-i evvel Hikmet — Refet Beyin yaveri
Mülâzım-i sâni Muzaffer — Atatürk’ün yaveri
Birinci sınıf kâtip Faik — Şifre kâtibi
Dördüncü sınıf kâtip Memduh — Şifre kâtibi mülhakı

Advertisement

Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf, İbrahim Süreyya, Yüzbaşı Osman Nuri, ihtiyat mülazımı Recep Zühtü, Afganlı mülâzım Abdurrahman Beyler heyete bir müddet sonra Amasya’da katıldılar.


Leave A Reply