Bankalar Nasıl Ortaya Çıktı

0

Banka ismi nereden gelmektedir? bankanın ve bankacılığın kısa tarihi ile bankaların nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler.

Bankalar, bugünkü şekilleriyle, ticaret ve sanayinin geliştiği son çağlarda meydana gelmiştir.

Çok eski çağlarda para bozan, yani bir memleket veya bir şehrin parasını başka bir memleket veya şehrin parasına çeviren, para alıp borç veren kimseler vardı. Bu nevi işlerle uğraşanlara, üç bin yıl öncesine kadar, ticaret hayatı gelişmiş bütün milletlerde rastlamaktayız. Onun için bugünkü bankacılığın ilk ve en sade şekilleri, Sümerler’de, Babilliler’de, Eski Yunanistan’da, Eski Roma’da görülür.

«Banka» kelimesi İtalyanca «masa, tezgâh» demek olan «banco» dan gelir. Eskiden İtalya’da meydanlarda, sokak köşelerinde, önlerine birer masa koyarak, mâdeni paraların ağırlıklarını tartan, ayarlarına bakan, bunları başka paralara çeviren, paraya ihtiyacı olanlara faizle borç veren, senet kıran sarraflar vardı. Masalarının başında para ticareti yapan bu kimselere ilk defa XII. yüzyılda «banchiero» (banker) adı verildi.

Bankacılık

Eski Yunanistan’da bu gibi işlerle rahipler de uğraşırdı. Bunlar kendilerine verilen paraları saklarlar, başkalarına borç verirlerdi. O zamanlar tapınaklar en güvenilir para saklama yerleriydi. Eski, Yunanistan’da, büyük adamlar gibi adını tarihe geçirmek için Ephesus (Efes) teki Artemis tapınağını yakan Erostrotos aslında orada saklanan paraları çalmak için kundakçılık yapmıştı. Eski Yunanistan tapınaklarında toplanan altın ve gümüş servetler, komşu devletlerin hırslarını daima kamçılamış, istilâlarda bu gibi yerler daima büyük bir hırsla yağma edilmiştir.

Ortaçağ’ın sonlarına doğru, İtalya’da Venedik ve Cenova cumhuriyetlerinde Doğu memleketleriyle ticaret pek gelişmişti Ticaretin kolaylıkla yürütülmesi için para muamelelerine aracılık edecek müesseselere ihtiyaç duyulmuştu. Zamanımız bankacılığı ilk defa 1157’de Venedik’te Venedik Bankası’nın kurulması ile başlar. 1408’de Cenova Bankası kurulmuş, bu banka daha sonra Avrupa-da kurulan bütün bankalara örnek olmuştur.

Avrupa’da XII. yüzyıldan sonra ticaretin, XIX. yüzyıldan itibaren de sanayinin büyük ölçüde gelişmesi üzerine bankacılık da hızla gelişmiştir. İlk bankalar, çoğunlukla devlete ve belediyelere kredi açıyorlardı. ‘Özel şahıslara, iş adamlarına daha ziyade istihlâk ihtiyaçları için borç veriliyordu. Bu borç rehin bırakılan kıymetli maddeler karşılığı idi. Fakat ticaret yapmak, halkın istihlâkine yarıyacak maddeleri istihsal etmek işleri genişleyince, bankalar da istihlâk ihtiyaçları yerine, bunların istihsal ve ticaretini yoluna koyacak iş kredileri açmaya başladılar. Bugün bankalar, müşterilerine ticaret yapmak, fabrikalar kurmak veya kurulu fabrikalarını işletmek tarlalarını ekip biçmek gibi işler karşılığı para verir.

Günümüzde teknolojilerinde gelişmesi ile bankalar hemen hemen her türlü konuda bireysel ya da kurumsal kredilerini tek bir tuş ile dahi verebilmektedir. Gelişen teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerin başında bankacılık sektörü gelmektedir. Teknolojinin ilerlemesi bankacılıkta bir çığır açmış ve tüm dünyada en ücra köşede bile bankacılık faaliyetleri verilmeye başlanmıştır.


Leave A Reply