Bannu Nerededir?

0

Bannu nerededir? Pakistan’da yer alan bir ilçe merkezi olan Bannu ile ilgili kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bannu, Pakistan’ın Kuzeybatı Sınır Eyaleti’ndeki, Dera İsmail Han ilinde ilçe ve ilçe merkezi. Kurram Irmağının hemen güneyinde yer alır.
Bannu
Yöredeki Akra höyüklerinde M.Ö. 3. yüzyıla ait kalıntılar bulunmuştur. Hindistan içlerine uzanan Kurram-Bannu yolu, ilkçağ ve ortaçağda kuzeybatıdan gelen işgalciler ve sömürgeciler tarafından kullanılırdı. 1848’de Teğmen (sonradan “Sir”) Herbert Edwardes tarafından askeri bir üs olarak kurulan kente önce Dalipnagar (1848), sonra Edwardesâbad (1869) adı verildi. 1903’te, 1861’de kurulmuş olan Bannu ilçesinin adını aldı.

Yüzölçümü 4.390 km2 olan Bannu ilçesi; etrafı alçak tepelerle çevrili, Kurram ve onun kolu Toşi (Gambila) ırmaklanyla akaçlanan bir alüvyon ovasıdır. 1962’de tamamlanan Kurram-Garhi Projesi sulama, enerji ve taşkın denetimi sağlar. Buğday, akdan ve arpa başlıca ürünlerdir. İlçe Indus Irmağından Peşaver’e ve Veziristan’a ulaşan yolların kesiştiği yerde kurulmuş askeri bir karakol ve ticaret merkezidir. İndus’a da demiryolu bağlantısı vardır. Yörede büyük bir yünlü dokuma fabrikası bulunur. Kentte ayrıca Peşaver Üniversitesi’ne bağlı bir yüksekokul yer alır. Yöre nüfusunun büyük bölümünü Peştu aşiretleri oluşturur.


Leave A Reply