Banpocun Nerededir? Banpocun Hakkında Bilgi

0

Banpocun nerdedir?Çin’de antik döneme ait boyalı çömlek kültürünün en önemli kalıntılarının yer aldığı bölge olan Banpocun hakkında bilgi.

Banpocun
Banpocun, Çin’in Üst Neolitik Çağma ait Yangshao ya da boyalı çömlek kültürünün en önemli kalıntılarının bulunduğu yerleşim yerlerinden biri.

Çin’in kuzeybatısındaki Shaaxi eyaletindeki Banpocun’da Çin Bilimler Akademisi üyeleri tarafından 1953 ve 1955’te kazılar yapılmıştır. Bu büyük Neolitik yerleşim yeri, alçak bir ırmak sekisi üstünde ve genellikle toprak düzeyinin altında olan değişik biçimli kil kulübelerden oluşmuştur. Sazlarla örtülü çatıyı taşımak için her kulübenin ortasında topraktan yapılmış ve kille güçlendirilmiş bir sütun bulunur. Evlerin hepsinde birden çok ocak ve kiler saptanmıştır. Birçok fırından başka kırmızı ya da gri renkli kâse ve çömlek örnekleri çıkarılmıştır. Geometrik siyah desenlerle süslenmiş kaba kumlu topraktan bazı kap kaçak da bulunmuştur.

Banpocun’da ele geçen aletlerin çoğu kemikten yapılmıştır. Ama cilalı ve yontma taştan birkaç alet de bulunmuştur. Tarımla uğraşan bu insanların başlıca tahılları akdarı olmuştur. Yerleşim yerinde bulunan domuz, köpek ve koyun kemikleri hayvanların da evcilleştirildiğini göstermektedir. Çocuklar topraktan küçük küplere, yetişkinler ise dikdörtgen çukurlara gömülmüştür.


Leave A Reply