Bantular Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bantular kimlerdir? Bantular nerede yaşar, özellikleri nelerdir? Bantuların kültürü, hakkında bilgi.

bantularBantular; doğu iç Afrika’nın Bantu dilleri konuşan halklarıdır.

Aralannda üç dil grubuna ayrılırlar;
1- Gandalar ve Sogalar;
2- Uganda ve Tanzanya kabileleri;
3- Halar ile Kongo, Ruanda ve Burundi toplulukları.

Bu halkların ortak bir özelliği de, krallık yönetiminde güçlü devletler kurmuş olmalarıdır. Bantular 19. yüzyılın ikinci yansında Beyazların sömürge yönetimi altına girdiler. Gandalar, Uganda’daki İngiliz himaye yönetiminin çekirdeğini oluştururken Albert, Edward, Kivu ve Tanganika göllerinin batısındaki halklar da bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti diye anılan Eski Belçika Kongosu sınırları içinde toplandılar. Tanganika ile Ruanda-Urundi’yi Birinci Dünya Savaşı’na kadar Almanya yönetti. İngiltere’nin egemenliği altına giren Tanganika 1961’de, Tanzanya’nın bir bölümü de 1964’te bağımsızlıklarını kazandı. Milletler Cemiyeti’nin gözetiminde Belçika’ya verilen Ruanda-Urundi, 1962’de Ruanda ve Burundi adında iki bağımsız ülke oldu. 20. yüzyılda Bantuların genellikle kalkındıkları kabul edilir. İyi sulanan bitek topraklarından bol döviz ürünü alırlarken ılımlı tutumları da Avrupalı göçmenlere düşmanca davranışı engelledi. Öte yandan, “Bantu” terimi yalnız dilleri sınıflamada yararlı olduğu ölçüde ırk ya da kültür özelliklerini belirlemede geçerli değildir.

Bantular, Afrika’da “Bantu çizgisi” diye adlandırılan düzensiz sınırın güneyinde konuşulan Zenci dil ailesine giren dilleri konuşurlar. Atlas Okyanusu kıyısında Nijerya’nın güneydoğu köşesinden başlayan çizgi, Viktorya Gölü’ nün kuzeyinden geçerek kabaca doğuya uzanır, güneye kıvrılıp Tanganika’ ya, kuzeydoğuya dönerek Kenya kıyısında Hint Okyanusu’na ulaşır. Bu çizginin güneyindeki alanda konuşulan diller “Bantu” diye anılır. Bantu dilleri Batı Afrika’nın Nijer-Kongo ailesinin 15 dalından biridir. Aynı kökenden kaynaklanmalarına karşın, Bantu dillerini konuşanlar birbirleriyle anlaşamazlar.

Advertisement

Leave A Reply