Banyamueziler Kimdir?

0

Banyamueziler kimdir? Tanzanya’da yaşayan ve Bantu dilini konuşan bir topluluk olan Banyamueziler hakkında genel bilgiler.

Banyamueziler Kimdir?

Banyamueziler, nyamueziler olarak da bilinir, Tanzanya’nın batı bölgesinde geniş bir alanda yaşayan ve Bantu dili konuşan topluluk. Dilleri ve kültürleri Sukumalara çok yakındır.
Tanzanyalılar
Banyamuezilerin başlıca geçim kaynağı süpürgedarısı, darı ve mısır gibi ürünlere dayanan tahıl üretimidir. Pirinç de önemli bir ticari üründür. Öteden beri çalışmak için başka ülkelere giden topluluk üyeleri Doğu Afrika’da hamal olarak ün kazanmışlardır. Daha önceleri toplu köylerde oturan Banyamueziler, 19. yüzyıldan sonra dağılmaya başladılar; günümüzde oldukça dağınık çiftliklerde yaşarlar. Evlilik için gelinin ailesine hem başlık parası ödemek, hem de hizmette bulunmak gerekir. Serbest olan çok kanlılık, uygulamada pek yaygın değildir. Soy anneye göre belirlenir. Banyamuezi kabile düzeni geçmişte oldukça gelişmişti. Her kabilede en üstte ntemi’nin (şef) yer aldığı bir yerel görevliler hiyerarşisi bulunurdu. Ayrıca geniş bir aristokrasi ve daha da geniş bir köle topluluğu vardı.

Advertisement

Dinsel etkinliğin en önemli biçimi atalara tapınmadır. Yüksek tanrılara ve ruhlara da saygı gösterilir. Mfumi denen kâhinler, birey ya da gruplarla ilgili durumları yorumlayarak yaşamlarına kasteden güçleri bildirirler. Hıristiyanlık ve Müslümanlık sınırlı ölçüde yayılabilmiştir.


Leave A Reply