Baoding İle İlgili Bilgiler

0

Baoding nerededir? Çin’de Hebei’de yer alan bir şehir olan Baoding tarihi ve genel ve coğrafi özellikleri hakkında genel bilgiler.

baoding

Advertisement

Baoding İle İlgili Bilgiler

Baoding, Çin’de Hebei yönetim bölgesinde (sheng) kent. İl düzeyinde bir belediye (shi) ve Baoding yöresinin (diqu) yönetim merkezidir. Taihang Dağlarının bir bölümünü oluşturan Wuhui Dağlarının eteğinde ve Kuzey Çin Ovasının kenarmdadır. Daqing Irmağının kolu Dang Irmağının kıyısında kurulmuştur. Pekin’den gelip Hebei’nin batısından geçen anayolun üstündedir. Pekin’in güneybatısında ve Pekin ile Shijiazhuang’ın ortasında yer alır. Batısında Longquan Geçidi yoluyla Shanxi yönetim bölgesine ulaşan bir karayolu vardır.

Baoding, eski bir yerleşim bölgesidir. Qin hanedanından (İÖ 221-206) önce Zhao Devleti’ne bağlıydı. İS 581’e değin yörede çeşitli üst yönetimlere bağlı olan değişik adlı iller kuruldu. 581’de Sui hanedanı (581-618) ilin adını Oingyuan olarak değiştirdi. Eskiden stratejik önem taşıyan bölge Tang hanedanı (618-907) döneminde Ural-Altay halklarından Hitanlara karşı kuzeydoğu sınırını koruyan ordulardan birinin merkeziydi. Daha sonra Hebei’deki özerk yönetim bölgelerinden gelen saldırılara karşı Shanxi yolunu savunan hükümet kuvvetlerinin en önemli garnizonu haline geldi.

Beş Hanedan döneminde (907-960) ve Song hanedanının (960-1127) ilk yıllarında Song hanedanıyla kuzeydeki Liao hanedanı arasındaki tartışmalı sınırda askeri bir valilik oldu. Yuan (Moğol) hanedanı (1206-1368) döneminde bu valiliğin yönetimindeki Baoding yöresine (lu) dönüştürüldü. Yuan ve Ming (1206-1644) dönemlerinde başkentin Pekin’e taşınması nedeniyle stratejik konumu değişti. Bu kez Pekin’i güneyden gelecek saldırılara ya da Taihang Dağlarındaki geçitlerden girişilebilecek akınlara karşı koruyan başlıca savunma hattı haline gelen yerleşim, Ming döneminde Baoding valiliğinin (fu) yönetim merkezi oldu. Qing hanedanı döneminde (1644-1911) önemi daha da arttı. Zheli (bugün Hebci) eyalet yönetiminin ve Tianjin ile birlikte Zheli askeri valisinin merkezi oldu. Uzunluğu 8 km’yi bulan ve resmî daireleri, askeri valilik karargâhını, büyük kışlaları ve bir askeri akademiyi içine alan kalın surlarla çevrildi.

Baoding, temelde bir yönetim kenti olmakla birlikte, aynı zamanda önemli bir bilim merkeziydi. Ming ve Qing dönemlerinde burada pek çok tanınmış okul vardı. İmparator Yongzheng’in (1723-35) hükümdarlığı sırasında kurulan ünlü kütüphane Lianqian Shuyuan, sonradan Hebei Kütüphanesi adını aldı.

Advertisement

Oldukça işlek bir karayolu ağının merkezinde bulunan Baoding’in ticari önemi de büyüktü. 1905’te Pekin-Wuhan demiryoluyla Pekin ile Tianjin’e, daha sonra da Hankou’ya bağlandı. Yörenin hububat, yün, kumaş, pamuk, pamuk yağı ve çeşitli tarımsal ürünleri burada toplanırdı.

Japon işgali sırasında ve 1949’dan sonraki sosyalist dönemde de yönetim merkezi olarak önemini koruyan kent, 1958’e değin Hebei yönetim bölgesinin ve Hebei Halk Meclisi’nin merkezi olarak kaldı. Bu tarihte yönetimin Shijiazhuang’a taşınmasıyla birlikte resmî adı da Oingyuan’dan Baoding’e çevrildi. Gene de büyümesine devam eden kentte, çoğu küçük çaplı olmak üzere bir dizi hafif sanayi fabrikasının yanı sıra orta büyüklükte bir termoelektrik santralı da bulunmaktadır. 1960’ların ortasındaki gübre üretimi kampanyası sırasında bir amonyum karbonat fabrikası kurulmuştur.


Leave A Reply